IT jazyk pro výrobní společnosti. Rozumíte mu?

5.4.2016 · Inspirace

„Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR…,“ známá píseň od Ivana Mládka napovídá, že bez zkratek se v běžném životě neobejdeme. A v oblasti IT to platí dvojnásobně. CAD, MES nebo CAFM? Zmíněné termíny označují typy softwarových produktů, které zajišťují podporu nejrůznějších procesů ve výrobních společnostech. Většina vznikla pod vlivem marketingu, což v n5ěkterých případech vede k nejednoznačnostem při výkladu. Proto přinášíme jejich přehled:

APS (Advanced Planning and Scheduling)
Nástroj pro pokročilé plánování výroby zpravidla navazuje na podnikový informační systém. Hlavním úkolem APS je optimalizace všech zdrojů. Také umožňuje automaticky sestavovat výrobní plány i výhledy a vytvářet simulace různých událostí i změn.

BI (Business Intelligence)
Software pro podporu finančních analýz primárně poskytuje rozbor a reporting ekonomických dat. Umí toho ale daleko víc, často se využívá například pro analýzy prodejů. Společnosti s ním získají přehledné informace potřebné pro kvalifikované rozhodování manažerů.

CAD (Computer Aided Design)
Tento typ systémů firmy využívají při navrhování produktů. Z principu tedy CAD programy přicházejí ke slovu při prvotní etapě výrobního procesu, který zahrnuje vývoj, konstrukci a technologickou přípravu výroby.

CAFM (Computer Aided Facility Management)
Zkratkou označujeme software pro podporu procesů sloužících ke správě a údržbě majetku společnosti. Kvalitní CAFM by měl poskytovat automatizovanou evidenci statků a odpovídat aktuální legislativě.

CAM (Computer Aided Manufacturing)
Na CAD plynule navazuje software pro podporu výroby. S CAM mohou firmy automatizovat veškeré procesy související s touto agendou.

DMS (Dokument Management System)
Udržet pořádek v dokumentech? Ve středních a velkých firmách se to ne vždy daří na potřebné úrovni. DMS je užitečný pomocník, který eviduje veškeré dokumenty a řídí jejich tok. Všechna zaznamenaná data zůstávají archivována na jednom místě.

 

IT-s-QI-II.

 

ERP (Enterprise Resource Planning)
Informační systém, který poskytuje podporu pro všechny důležité procesy organizace. Trendem jsou řešení, která zvládnou zastřešit veškeré firemní agendy. Tuto možnost ale nenabízí každý produkt na trhu.

HR (Human Resources)
Nástroje, které ve firmě zajišťují oblast personalistiky, obvykle zpřehledňují výběrová řízení, umožňují sledovat vývoj kariéry zaměstnanců a v neposlední řadě pomáhají se smluvními vztahy ve firmě.

MES (Manufacturng Execution Systems)
Tento typ systémů můžeme vnímat jako vazební můstek. Hlavním úkolem je efektivní propojení mezi informačním systémem a systémy pro automatizaci výroby.

Jeden software pomůže s plánováním, druhý s návrhem produktu, třetí zajistí výrobu samotnou, další všechny předešlé propojí. Je skutečně nutné využívat tolik nástrojů? Ano, i ne. Při komplexním řízení firmy je podstatné pokrýt všechny agendy. To dokáže zajistit nejen kombinace softwarů, ale také komplexní ERP, kterým je například informační systém QI. Druhá varianta přináší konsolidovaná a propojená data, bonusem je jednotné uživatelské rozhraní. S kouskovitým řešením je situace složitější. Firma si musí zajistit „systémového integrátora“, který se softwary snaží propojit pomocí různých vazebních můstků. Tím se zvyšuje riziko duplicitních nebo chybných dat. Navíc je údržba systémové koláže finančně náročná.