Informační systém v potravinářství? Chod firmy zajistí od A do Z

3.2.2015 · Inspirace

Musí být rychlí a pružní. Přesné plánování je u nich důležitější než v kterémkoliv jiném oboru. Pokud se něco nepovede, dobrou pověst ztratí snadněji než podniky z jiných odvětví. Řeč není o nikom jiném než o potravinářských společnostech – z principu jejich fungování vyplývá celá řádka specifik, která úspěšní potravináři v dnešním silném konkurenčním prostředí musí zvládat s bravurou.

potravinaři

Potravinářské firmy mohou složitou situaci vyvážit obezřetnou volbou vhodného informačního systému. Tím komplikace vyplývající ze specifik jejich oboru často úspěšně eliminují. Při výběru ERP systému je třeba si uvědomit, že nejen každý obor, ale i jednotlivé firmy fungují na základě odlišných procesů. Podnik, který zpracovává maso, má výrobu nastavenou jinak než například pekař. Nejen tyto rozdíly zohledňuje QI – informační systém, který je plánovitě vytvořen pro širokou škálu oborových řešení. Na co tedy výrobci potravin musí klást zvláštní důraz?

potravinari_2

OPTIMALIZACE VÝROBY. Dostat zboží rychle do prodejen a co nejvíc tak prodloužit jeho spotřební lhůtu je obvyklý požadavek většiny obchodních řetězců. Díky QI lze chod firmy optimalizovat a při dodávce se neopozdíte. Všechny firemní procesy totiž můžete podle jejich návazností pohodlně řídit z jednoho místa: informační systém je propojen s etiketovacími zařízeními, podporuje EDI komunikaci, přijímá objednávky, řeší cenové kalkulace, plánování výroby a její průběh až po expedici, dodávky a fakturaci. Samozřejmostí je práce s čárovými kódy, takže spolu s každým produktem putuje také informace o jeho šarži. QI využívá například společnost Kmotr – Masna Kroměříž, a. s. „Pomocí QI jsme maximálně urychlili a zpřesnili expedici našich výrobků,“ řekl výrobní ředitel MVDr. František Mikeš.

DOHLEDATELNOST. Neustálá kontrola kvality a možnost okamžitého stažení výrobků z prodejních řetězců – dva stěžejní atributy práce potravinářů. V QI je veškeré zboží vysledovatelné: znáte jeho složení, víte, jakými operacemi prošlo a kam se expedovalo. Informační systém také dokáže řídit výrobu, hlídat normy a dávkovat přesné množství surovin.

PRODUKTY NA MÍRU. Tendence vyhovět požadavkům velkých obchodních řetězců v dnešní době zasahuje do chodu potravinářských firem ve stále větší míře. S QI si z toho nemusíte dělat vrásky – jedná se o software, který firemní procesy přizpůsobí každému odběrateli. Například výrobce olomouckých tvarůžků A. W. spol. s r. o. prodává prostřednictvím obchodních řetězců více jak 80 procent svých produktů. S QI se firmě podařilo splnit obtížné požadavky velkých odběratelů a zjednodušit obchodní činnost. „QI nám vyhovuje a počítáme s tím, že i v budoucnu budeme řešit naše nově vznikající potřeby právě v něm,“ sdělil jednatel společnosti Ing. Jaroslav Kovář.

AKTUÁLNÍ PŘEHLED. Kapacita výrobních strojů, informace o dodavatelích, stav zásob nebo náhled na rozpočet – s QI si nejen u těchto údajů můžete být jisti, že máte k dispozici nejaktuálnější reporty. Díky čerstvým informacím můžete pružně reagovat na všechny změny.