Informační systém QI po 4 letech v Tokozu

9.5.2015 · Inspirace

Ptáme se svých předních zákazníků na zpětnou vazbu ke QI. Zajímají nás letité zkušenosti s jeho užíváním a přínosy pro společnost.

Největší český výrobce visacích zámků a významný subdodavatel automobilových komponent ušetří ročně miliony díky QI

Společnost Tokoz a. s. již více než 90 let chrání naše majetky svými visacími zámky. Při budování dlouholeté tradice ke své činnosti připojila výrobu dalších zabezpečovacích prvků a komponent do automobilů, okenního kování, bílé techniky, plynových regulátorů nebo elektrorozvodných skříní.Tokoz s ročním obratem 650 milionů korun a 500 zaměstnanci patří mezi přední tuzemské strojírenské společnosti.

Firma se s QI poprvé seznámila před čtyřmi lety, kdy mělo nahradit původních 8 informačních systémů – výsledkem této decentralizace byla neúměrně narůstající administrativní zátěž a zpomalující se tempo růstu. Tokoz proto potřeboval komplexní řešení, které propojí všechny podnikové oblasti. Dalšími výhodami QI, díky kterým zvítězilo ve výběrovém řízení s několika zahraničními dodavateli, bylo vlídné uživatelské prostředí, možnost úprav na míru, soulad s českou legislativou, nonstop technická podpora a v neposlední řadě také kvalita implementačního týmu dodavatele společnosti Melzer, spol. s r. o.

 

07_Tokoz-3197

 

Výsledek implementace: QI v Tokozu pokrývá většinu procesů – kompletně spravuje oblasti CRM, SCM, e-businessu, řízení projektů, servisu a údržby, ekonomiky, mezd a lidských zdrojů i majetku. Speciální kapitolou je řízení výroby, které v Tokozu podporuje APS integrované v QI. Díky tomuto nástroji pokročilého plánování výroby zákazníci znají přesné termíny dodání, sklady hlásí rychlou obrátku zásob a dílna rovnoměrně využívá svoji kapacitu. Nyní v Tokozu s QI pracuje současně i 180 uživatelů.

Dokázalo se QI přizpůsobit růstu společnosti?

V meziročním srovnání společnost roste o 18 procent. Finanční ředitel Tokozu Ing. Miloš Mrva potvrdil, že QI vývoj společnosti podporuje. „Nevyskytly se žádné problémy ani omezení.“ Po čtyřech letech zapojení QI do Tokozu vedení společnosti vidí největší posun v centralizaci všech evidencí a informačním pokrytí zakázkové výroby v divizi Nástrojárna. „Také zpřehlednilo firemní informace. Navíc se zlepšila dostupnost dat pro uživatele, k růstu společnosti přispělo i snadnější sdílení informací a možnost jejich on-line zpracování. Oceňujeme také to, že díky implementaci jsme většinu procesů zoptimalizovali,“ vypočítal přínosy finanční ředitel.

Jaké specifické požadavky společnosti QI splnilo?

Většinu speciálních potřeb QI pokrylo již při implementaci. „Některé užitečné funkcionality jako simulační kalkulace, zahrnutí zpětných bonusů do ziskovosti výrobků, příspěvek na nástroj rozpouštěný v ceně výrobků a jeho zohlednění do ziskovosti, EDI komunikace nebo kalkulace s manažerskými odpisy výrobních zařízení byly dodány v postimplementační fázi,“ doplnil Mrva.

Lze u klíčových procesů vyčíslit přínosy?

Roční úspory, které QI přináší, jsou v případě Tokozu cca 7 000 000 korun. „Nezanedbatelnou sumu ušetříme v oblasti údržby a také díky snížení počtu dílenských ekonomek, zrychlení práce zavedením mobilních terminálů a zlepšení dostupnosti informací. Další výhodou je okamžitý přehled o umístění zboží, což snížilo počet hodin při jeho hledání. K hospodárnosti nám dopomohla i časová úspora při elektronické komunikaci se zákazníky, integrace všech dat pod jeden deštník a zrychlení průběhu zakázek Nástrojárnou. V neposlední řadě nám pomáhá i zavedení sledování životnosti nástrojů, jejich servis pak můžeme lépe řídit. Nejenže tím snížíme nákladovost, zároveň zajistíme i větší spolehlivosti jejich oprav,“ sdělil Mrva.

Představení informačního systému QI: Společnost DC Concept a. s. vyvíjí QI již patnáct let. Jeho komplexnost a další specifické vlastnosti pomáhají více než 800 společnostem napříč všemi odvětvími v České republice i na Slovensku. QI jim nabízí prověřená oborová řešení, současně umožňuje jejich potřeby doladit individuálně. Více na www.qi.cz.

Příště Vám popíšeme, jak QI pomáhá výrobci autobusů společnosti SOR Libchavy spol. s r. o.