Informační systém QI opět uspěl v prestižní soutěži

24.11.2017 · Tiskové zprávy

Společnost Melzer, spol. s r. o., se letos již potřetí účastnila prestižní soutěže o nejlepší případovou studii roku pořádanou magazínem CIO Business World a znovu získala první místo. Hodnocení se pravidelně ujímá odborná porota složená z profesionálů oborových sdružení ICT Unie a CACIO, zkušených akademiků z technologických fakult a také profesionálních ICT manažerů.

Případová studie s názvem QI Mobile – Podniková mobilita v praxi popisuje řešení pro společnost Vodovody a kanalizace Vyškov a. s., která spravuje přibližně 1 000 kilometrů vodovodních a kanalizačních sítí, 12 čistíren odpadních vod a 5 úpraven vod. Díky nasazení informačního systému QI, jehož implementaci provedla společnost Melzer, a jeho následnému rozšíření o mobilní aplikaci QI Mobile vyvinutou společností Adaptica a. s., dosáhl VaK Vyškov nejen více než milionové roční úspory nákladů, ale také zrychlení procesu odečtů vodoměrů a celkového zdokonalení řízení firmy.

„Úspěch v této prestižní soutěži, ze kterého mám opravdu radost, mě utvrzuje ve správnosti konceptu partnerské spolupráce. Na vývoji a implementacích tohoto ryze českého produktu se dnes podílí již více než 30 subjektů,“ řekl jednatel společnosti Melzer Ing. Jiří Melzer.

Ve stejné soutěži získala společnost Melzer v roce 2014 oborové ocenění za projekt v průmyslu. Jednalo se o případovou studii popisující nasazení QI u zákazníka Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Podobně tomu bylo v roce 2013, kdy s případovou studií Podnikový informační systém QI, správná volba pro Tokoz obsadila první místo v kategorii Případová studie roku 2013.

Informační systém QI je na trhu od roku 2000, od té doby ho prověřilo více než 1 000 firem. Díky jeho komplexnosti a provozní spolehlivosti jej využívají střední i větší společnosti z nejrůznějších oborů


Stáhnout tiskovou zprávu (DOC) >>