ERP systém pro farmaceutické společnosti musí splňovat vysoké nároky

22.12.2015 · Inspirace

Farmaceutický průmysl patří mezi jedno z nejrychleji se vyvíjejících odvětví. Této eskalaci se zákonitě musí přizpůsobit i ERP systémy, které nabízejí řešení pro avizovaný obor. Navíc by se mělo jednat o zavedené softwary, protože sankce za nedodržení podmínek výroby a následná zodpovědnost jsou zde velmi vysoké. Jaké jsou nejčastější požadavky na informační systémy pro farmaceutický průmysl a jak jim tyto moderní technologie dokážou jít naproti? Nejen to se dočtete v následující případové studii.

Společnost Contipro jako výrobce kyseliny hyaluronové působí na trhu již od roku 1990. Špičková kvalita produktů dostala podnik na světovou úroveň, což je dáno i tím, že klade velký důraz na inovace a vlastní výzkum. Nyní ovládá 60 % evropského a 30 % světového trhu s hyaluronanem jako surovinou pro farmaceutický a kosmetický průmysl.Kyselina hyaluronová není jen módní záležitostí, ale i vysoce účinnou látkou, která pomáhá mimo jiné při rekonstrukci poškozených tkání.   Stejně jako se postupně rozvíjela společnost a její technologické zázemí, zvětšovala se i potřeba zaštítit firemní procesy komplexním informačním systémem. Původní řešení, které využívalo DOS platformu, společnosti přestalo stačit, proto vypsala výběrové řízení. Přihlásilo se do něho pět dodavatelů softwaru, QI zvítězilo. „Od nového informačního systému jsme v první řadě požadovali, aby byl vhodný pro naši práci. QI s jeho škálou modulů umožňuje firmám naší velikosti zvolit vhodné nástroje. Dále jsme vyžadovali, aby systém odpovídal legislativě, byl snadný na obsluhu a aby data v něm byla jednoduše dohledatelná. To vše jsme v QI našli,“ řekl za Contipro správce informačních systémů Michal Moravec.

 

ERP-QI-v-Contipru

 


Implementace QI, kterou zajišťovala společnost IT link, začala v říjnu roku 2002. Během prvního měsíce byla nainstalována provozní databáze a naplněny základní číselníky. Na přelomu roku pak byla převedena data z výroby, v lednu již Contipro běželo v ostrém provozu. Nyní s QI pracuje až 50 uživatelů denně.   Protože se Contipro zaměřuje také na individuální zakázky, požadovalo, aby tuto formu reflektoval informační systém. „S naším implementačním partnerem jsme obchodní moduly QI upravili a nastavili tak, aby vyhovovaly všem našim požadavkům a usnadnily nám evidenci jednotlivých zakázek,“ vysvětlil Moravec. Díky přesným a přehledným záznamům o každém obchodním případu se Contipro může stoprocentně soustředit na své zákazníky a udržovat s nimi pevný vztah. „Navíc jsme zprovoznili sledování efektivity výzkumných a vývojových prací a můžeme tak lépe vycházet vstříc i těm zákazníkům, kteří sami nedisponují dostatečným vývojovým zázemím,“ dodal Moravec.   Zájem renomovaných farmaceutických firem z celého světa o kyselinu hyaluronovou z Contipra neustále stoupá, proto roste počet zakázek, které je potřeba zpracovat. Ve firmě je tedy nezbytná důkladná a přesná evidence jejich stavu. „Každý zaměstnanec si může QI nastavit tak, aby se mu s ním dobře pracovalo. Práce s ním je jednoduchá, není potřeba žádná softwarová odbornost. Velmi oceňujeme i skutečnost, že data jsou jednoduše přenositelná z QI do jiných aplikací,“ řekl Moravec. Contipro totiž mimo jiné využívá úzce specializované laboratorní systémy.

 

QI-v-Contipru

 


Na podniky z farmaceutického a kosmetického průmyslu jsou kladeny velké legislativní i kvalitativní nároky. Proto je nutné průběžně upravovat procesy a zároveň zajistit trvalou dohledatelnost všech klíčových informací, které ať přímo, nebo nepřímo ovlivňují kvalitu a bezpečnost produktů. I v této oblasti usnadňuje QI práci. Společnost využívá výstupy ze systému například při zpracování auditů a certifikací. „Díky širokým možnostem QI se nám také podařilo dosáhnout optimalizace nákladů na výrobu a administrativu,“ sdělil Moravec. O tom, jak ještě QI dokáže podpořit firmy z farmaceutického, ale také potravinářského a kosmetického průmyslu, si můžete přečíst zde.