ERP pro výrobu – stejně a zároveň tisíckrát jinak

27.5.2016 · Inspirace

Pokrok zastavit nelze, přesto není možné doufat, že stroje budou donekonečna rychlejší a výkonnější. Výrobní firmy tedy musí volit jinou cestu – pro dosažení vynikajících výsledků na trhu by měly plně využívat svůj potenciál. Tento záměr ideálně podpoří stále častěji využívané ERP systémy. Jaké jsou možnosti moderních IT technologií napříč celým výrobním spektrem?

V obecné rovině můžeme výrobu rozdělit na diskrétní (nespojitou) a procesní (spojitou). U obou najdeme společné požadavky na ERP systém, zároveň je ale potřeba soustředit se na odlišnosti. Podstatné rozdíly hledejme v navazujících procesech – jedni váží, dávkují, sledují šarže, pro druhé je důležité optimální využití skladových zásob. Podívejme se nyní na konkrétní potřeby jednotlivých odvětví zastoupených jak v diskrétní, tak procesní výrobě.

Diskrétní výrobu lze definovat jako komplex několika fází, mezi kterými může být časová prodleva. Její využití je časté například ve strojírenství. V této oblasti je trendem nasazování nástrojů pro pokročilé plánování výroby (APS), které umožňují udělat z plánování standardní proces, jenž nezávisí na heroických výkonech několika málo talentovaných jedinců. Jak to celé funguje? APS na základě dat z kmenového informačního systému průběžně vyhodnocuje aktuální stav na skladech a ve výrobě. Díky této znalosti získáte odpovědi na otázky: Které zakázky jsou prioritní? V jakém termínu je možné dodat dalším zákazníkům? Jaké důsledky bude mít případný výpadek montážní linky? Firma tak může zoptimalizovat svůj chod a slibovat reálně splnitelné termíny svým klientům.

 

Qi_Magneton-6820

 

Podobné potřeby jako ve strojírenství nacházíme také v elektrotechnickém průmyslu. Ten se navíc vyznačuje širším spektrem výrobních procesů, specifičností zakázek a vysokým podílem technologických novinek.

U procesní výroby, kterou často využívá potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl, naopak všechny kroky těsně navazují. Stejně jako u strojírenské výroby platí i v případě potravinářských společností požadavek interpretovat firemní data v souvislostech. Ideální situace nastává ve chvíli, kdy je informační systém propojen s etiketovacími zařízeními, podporuje EDI komunikaci, přijímá objednávky, řeší cenové kalkulace, plánování výroby a její průběh až po expedici, dodávky a fakturaci. Samozřejmostí je podpora práce s čárovými kódy, takže spolu s každým produktem putuje také informace o jeho šarži, což souvisí s imperativem potravinářského oboru. Tím je neustálá kontrola kvality a možnost okamžitého stažení výrobků z regálů i skladů konkrétních prodejen.

Do chodu potravinářských firem v dnešní době stále více zasahuje tendence vyhovět požadavkům velkých řetězců. Každý z nich má přitom jiný systém značení a odlišnou představu o podobě zboží (například po kolika kusech má být baleno nebo design jeho etikety). Informační systém pro potravináře tedy musí být také pružný a svým uživatelům poskytovat možnost tvorby vlastních formulářů pro individuální zakázky.

Důležité je myslet i na to, že nejen každý obor, ale také jednotlivé firmy fungují na základě odlišných procesů. Podnik, který zpracovává maso, řeší svou výrobu jinak než například pekárny. První avizovaný je specifický v tom, že se vstupní surovina rozpadá do dalších výrobků, ve druhém případě je do výroby zapojena celá řada surovin a na výstupu je jeden nebo jen několik výrobků.

 

L__001473

 

Podobná specifika jako potravinářství vykazuje i farmaceutický průmysl. Zde je však kladen ještě větší důraz na legislativní i kvalitativní záležitosti. Proto je nutné průběžně upravovat procesy a zároveň zajistit trvalou dohledatelnost všech klíčových informací, které ať přímo, nebo nepřímo ovlivňují kvalitu a bezpečnost produktů. ERP systém by měl mimo jiné zajistit také výstupy pro zpracování auditů a certifikací.

Podporu pro všechny uvedené obory poskytuje informační systém QI, přečtěte si reference našich zákazníků napříč jednotlivými odvětvími.