Elektronické podepisování přímo z QI

17. 5. 2023 · Aktuality

Snazší a rychlejší podepisování dokumentů přímo z rozhraní QI zajišťuje funkcionalita Externí podepisování dokumentů v Signi. Procesy díky ní probíhají bez prostojů: odpadá tisk a administrace smluv, cesta na poštu i jejich doručení zpět.

Elektronický podpis uskutečníte na jakémkoliv zařízení, a to buď dotykovým perem, myší či touchpadem, nebo vložením naskenovaného podpisu. K dalším možnostem patří využití bankovní identity, případně digitálního certifikátu. Podepisovat mohou jak kmenoví zaměstnanci s přístupem do QI, ale zároveň také kdokoliv mimo organizaci. Podrobnější informace získáte v produktovém letáku.