Reference

TOKOZ a. s.


„Roční úspory, které QI přináší, jsou v našem případě cca 7 000 000 korun.“

Ing. Miloš Mrva, finanční ředitel společnosti

Firma se s QI poprvé seznámila před čtyřmi lety, kdy mělo nahradit původních 8 informačních systémů – výsledkem této decentralizace byla neúměrně narůstající administrativní zátěž a zpomalující se tempo růstu.

Tokoz proto potřeboval komplexní řešení, které propojí všechny podnikové oblasti. Dalšími výhodami QI, díky kterým zvítězilo ve výběrovém řízení s několika zahraničními dodavateli, bylo vlídné uživatelské prostředí, možnost úprav na míru, soulad s českou legislativou, nonstop technická podpora a v neposlední řadě také kvalita implementačního týmu dodavatele společnosti Melzer, spol. s r. o.


Více informací o úsporách, kterých firma Tokoz díky QI dosahuje, naleznete na stránce Kolik stojí QI.