Reference

TOKOZ a. s.

TOKOZ a. s. je moderní akciová společnost poskytující komplexní služby vysoké kvality v oblasti subdodávek pro automobilový průmysl, segment stavebního kování a ostatní průmyslová odvětví. Založení firmy se datuje již v roce 1920 s obratem 670 milionů Kč a 450 zaměstnanci patří mezi přední tuzemské strojírenské společnosti.

Díky šíři dodávaného sortimentu a kombinaci různých typů výrob je řízení podniku náročné na podporu ze strany podnikového ERP systému. V rámci původní informační infrastruktury existovalo ve společnosti TOKOZ osm různých informačních systémů, některé provozy používaly soſtware vyvinutý ve vlastní režii, především pak nástrojárna či podnikový e-shop. Jednotlivé systémy nebyly mezi sebou integrovány, v důsledku toho existovaly zdvojené agendy a číselníky, často docházelo k chybám, rutinním činnostem se musel věnovat početný personál a reportování nad různými databázemi bylo velmi komplikované.

Řešení a implementace

Společnost TOKOZ se proto rozhodla vyměnit jednotlivý soſtware za integrovaný podnikový systém. V rámci výběrového řízení bylo vybíráno ze čtyř zahraničních a jednoho tuzemského produktu. Po náročném procesu výběru, který proběhl ve spolupráci s externí firmou AppliCon It, byl nakonec zvolen podnikový informační systém QI dodávaný společností Melzer. Hlavními argumenty pro tuto volbu byly moderní koncepce a uživatelská přívětivost, komplexní zastřešení většiny potřeb společnosti TOKOZ, možnost úprav systému prováděných vlastními silami, podpora české legislativy a kvalita implementačního týmu na straně společnosti Melzer.

Kompletní implementace proběhla během 9 měsíců, včetně analytické a přípravné etapy, realizace, školení, testování a uvedení do rutinního provozu. Na projektu se podílel rozsáhlý 25členný implementační tým tvořený klíčovými uživateli a konzultanty společnosti Melzer. K novému roku byl spuštěn bez jakýchkoliv komplikací rutinní provoz celého systému.

Základem informační platformy společnosti TOKOZ je tedy podnikový ERP systém QI, který pokrývá oblasti CRM, SCM, e-businessu, řízení projektů, TPV a výroby, servisu a údržby, ekonomiky, mezd, lidských zdrojů a majetku. Licence je poskytnuta pro 180 současně připojených uživatelů. Se systémem QI jsou integrovány specializované systémy Plantune pro pokročilé plánování výroby a manažerský informační systém od společnosti Sefima.

Přínosy realizovaného projektu

Nový systém poskytuje managementu podniku přehled o aktuální situaci v reálném čase, zatímco dříve byly závěrky k dispozici jednou měsíčně a pouze se souhrnnými čísly. Zcela nová je kompletní podpora řízení projektů nových výrob včetně vylepšených plánovacích procesů, přidělování úkolů, grafického zobrazení plnění termínů a online vyhodnocování nákladů jednotlivých projektů. Řízení výroby a skladů se nyní děje s pomocí systému čárových kódů a online přenosných terminálů a objednávky materiálu jsou automaticky generovány na základě potřeb z plánování výroby.

Komunikovat se zákazníky je umožněno přes B2B portál a pro oblast automotive je zprovozněna EDI komunikace ve standardu VDA. Součástí systému QI je také nová technická příprava výroby a systém je napojen na CAD soſtware NX Unigraphics.

Nahrazením pevných ročních cen za skutečné ceny materiálu na základě reálně přijatých faktur získává TOKOZ informaci o skutečných nákladech na daný výrobek a v porovnání s příslušnými tržbami zná skutečnou ziskovost každého výrobku.

Díky úspěšné implementaci komplexního systému a automatizaci rutinních procesů přinesl systém QI do společnosti TOKOZ vyšší produktivitu práce, radikální snížení úrovně chybovosti a vyšší celkovou efektivitu podniku. Managementu firmy poskytuje mnohem přesnější informace o aktuálním stavu vnitřních procesů a umožňuje na jejich základě realizovat kvalifikovanější rozhodnutí.

QI firmě Tokoz ušetřilo 7 280 000 Kč


Snížení maintenance
v rámci celé informační podpory firmy

1 788 000 Kč
roční úspora

Zavedení samoodvádění práce přes čárové kódy
úspora 4 dílenských ekonomek

920 000 Kč
roční úspora

Zavedení on-line mobilních terminálů v expedičních skladech
úspora 3 hodin denně zapisování do PC

250 000 Kč
roční úspora

 

Okamžitý přehled o umístění zboží
úspora 4 hodiny denně

320 000 Kč
roční úspora

Zavedení EDI komunikace
úspora 7,5 hodiny týdně

100 000 Kč
roční úspora

Integrace dat do jednoho systému
není nutná osoba na přípravu výstupů a na spojování souborů nepropojených modulů

500 000 Kč
roční úspora

 

Zrychlení průběhu zakázky nástrojárnou
zkrácení prostojů, přehled o vyráběných dílech, nárůst ročních výkonů o cca 3 %

1 900 000 Kč
roční úspora

Výrazné zlepšení sledování životnosti nástrojů
úspora za opravy nad rámec garance životnosti

1 500 000 Kč
roční úsporaZaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem