Reference

TOKOZ a. s.

TOKOZ a. s. je moderní akciová společnost poskytující komplexní služby vysoké kvality v oblasti subdodávek pro automobilový průmysl, segment stavebního kování a ostatní průmyslová odvětví. Založení firmy se datuje již v roce 1920 s obratem 670 milionů Kč a 450 zaměstnanci patří mezi přední tuzemské strojírenské společnosti.

Díky šíři dodávaného sortimentu a kombinaci různých typů výrob je řízení podniku náročné na podporu ze strany podnikového ERP systému. V rámci původní informační infrastruktury existovalo ve společnosti TOKOZ osm různých informačních systémů, některé provozy používaly soſtware vyvinutý ve vlastní režii, především pak nástrojárna či podnikový e-shop. Jednotlivé systémy nebyly mezi sebou integrovány, v důsledku toho existovaly zdvojené agendy a číselníky, často docházelo k chybám, rutinním činnostem se musel věnovat početný personál a reportování nad různými databázemi bylo velmi komplikované.

Řešení a implementace

Společnost TOKOZ se proto rozhodla vyměnit jednotlivý soſtware za integrovaný podnikový systém. V rámci výběrového řízení bylo vybíráno ze čtyř zahraničních a jednoho tuzemského produktu. Po náročném procesu výběru, který proběhl ve spolupráci s externí firmou AppliCon It, byl nakonec zvolen podnikový informační systém QI dodávaný společností Melzer. Hlavními argumenty pro tuto volbu byly moderní koncepce a uživatelská přívětivost, komplexní zastřešení většiny potřeb společnosti TOKOZ, možnost úprav systému prováděných vlastními silami, podpora české legislativy a kvalita implementačního týmu na straně společnosti Melzer.

Kompletní implementace proběhla během 9 měsíců, včetně analytické a přípravné etapy, realizace, školení, testování a uvedení do rutinního provozu. Na projektu se podílel rozsáhlý 25členný implementační tým tvořený klíčovými uživateli a konzultanty společnosti Melzer. K novému roku byl spuštěn bez jakýchkoliv komplikací rutinní provoz celého systému.

Základem informační platformy společnosti TOKOZ je tedy podnikový ERP systém QI, který pokrývá oblasti CRM, SCM, e-businessu, řízení projektů, TPV a výroby, servisu a údržby, ekonomiky, mezd, lidských zdrojů a majetku. Licence je poskytnuta pro 180 současně připojených uživatelů. Se systémem QI jsou integrovány specializované systémy Plantune pro pokročilé plánování výroby a manažerský informační systém od společnosti Sefima.

Přínosy realizovaného projektu

Nový systém poskytuje managementu podniku přehled o aktuální situaci v reálném čase, zatímco dříve byly závěrky k dispozici jednou měsíčně a pouze se souhrnnými čísly. Zcela nová je kompletní podpora řízení projektů nových výrob včetně vylepšených plánovacích procesů, přidělování úkolů, grafického zobrazení plnění termínů a online vyhodnocování nákladů jednotlivých projektů. Řízení výroby a skladů se nyní děje s pomocí systému čárových kódů a online přenosných terminálů a objednávky materiálu jsou automaticky generovány na základě potřeb z plánování výroby.

Komunikovat se zákazníky je umožněno přes B2B portál a pro oblast automotive je zprovozněna EDI komunikace ve standardu VDA. Součástí systému QI je také nová technická příprava výroby a systém je napojen na CAD soſtware NX Unigraphics.

Nahrazením pevných ročních cen za skutečné ceny materiálu na základě reálně přijatých faktur získává TOKOZ informaci o skutečných nákladech na daný výrobek a v porovnání s příslušnými tržbami zná skutečnou ziskovost každého výrobku.

Díky úspěšné implementaci komplexního systému a automatizaci rutinních procesů přinesl systém QI do společnosti TOKOZ vyšší produktivitu práce, radikální snížení úrovně chybovosti a vyšší celkovou efektivitu podniku. Managementu firmy poskytuje mnohem přesnější informace o aktuálním stavu vnitřních procesů a umožňuje na jejich základě realizovat kvalifikovanější rozhodnutí.

QI firmě Tokoz ušetřilo 7 280 000 Kč


Snížení maintenance
v rámci celé informační podpory firmy

1 788 000 Kč
roční úspora

Zavedení samoodvádění práce přes čárové kódy
úspora 4 dílenských ekonomek

920 000 Kč
roční úspora

Zavedení on-line mobilních terminálů v expedičních skladech
úspora 3 hodin denně zapisování do PC

250 000 Kč
roční úspora

 

Okamžitý přehled o umístění zboží
úspora 4 hodiny denně

320 000 Kč
roční úspora

Zavedení EDI komunikace
úspora 7,5 hodiny týdně

100 000 Kč
roční úspora

Integrace dat do jednoho systému
není nutná osoba na přípravu výstupů a na spojování souborů nepropojených modulů

500 000 Kč
roční úspora

 

Zrychlení průběhu zakázky nástrojárnou
zkrácení prostojů, přehled o vyráběných dílech, nárůst ročních výkonů o cca 3 %

1 900 000 Kč
roční úspora

Výrazné zlepšení sledování životnosti nástrojů
úspora za opravy nad rámec garance životnosti

1 500 000 Kč
roční úspora



Zaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem