Reference

RD Rýmařov s. r. o.

Více než 25 000 dokončených staveb a 50 let tradice – to je RD Rýmařov, největší český výrobce montovaných rodinných domů na bázi prefabrikace dřeva. Společnost poskytuje komplexní služby – i díky tomu zvládne zrealizovat celý dům včetně stavby za jediný měsíc.

Cíle projektu

 • Dostat data pod jednu střechu: nahradit roztříštěné řešení systémem, který pokryje celou firmu.
 • Zajistit efektivní chod společnosti: přetavit všechny procesy do moderní a funkční podoby.
 • Implementovat živý systém: zavést software reagující na aktuální požadavky centrály i poboček.

Klíčové přínosy QI

 • Zlepšení organizace úkolů o 80 %
 • 80% zrychlení komunikace
 • 90 % reklamací vyřešeno v termínu

RD Rýmařov je držitelem mnoha certifikací na evropské úrovni. Často se proto účastní velkých zahraničních projektů. Jedná se například o komplex bytových a rodinných domů ve vídeňské ulici Seefeldergasse nebo kongresový objekt GreenWell Conference & Coaching Centre v rakouském městě Stollhof. Těžištěm působení však zůstává Česká republika, kde RD Rýmařov postavil třeba lyžařský servis Pstruží v Krušných horách nebo tisíce rodinných domů na klíč. Vizemi společnosti jsou navýšení produkce na 800 budov ročně a udržení pozice lídra na trhu.

Věcná a rychlá komunikace

Problémy dodavatele stávajícího informačního systému, absence vydávání nových aktualizací, dlouhodobě nevyslyšený požadavek na sjednocení dat pod jednu střechu, a ve finále i ukončení podpory – to vše byly důvody, které vedly majitele RD Rýmařova k rozhodnutí najít nové vyhovující řešení.

Ve výběrovém řízení na nový software informační systém QI obstál v konkurenci dalších čtyř produktů. „Zapůsobilo, že jde o komplexní řešení, pozitivní roli sehrála také cena,“ vzpomíná vedoucí IT oddělení Michal Karásek a dodává, že i když se implementace neobešla bez drobných zádrhelů, vše dopadlo v souladu s jejími cíli, „vzhledem k rozsahu projektu a k tomu, co vše bylo třeba řešit, myslím, že zavádění proběhlo v rozumném časovém horizontu i kvalitě. Toto se podařilo rovněž díky implementačnímu partnerovi společnosti Melzer – komunikace probíhala rychle a věcně. A tak je tomu doposavad.“

Pořádek v úkolech

Zavedení nového systému ovlivnilo RD Rýmařov na globální úrovni. „QI zajišťuje celofiremní komunikaci a informační propojení. Oceňujeme, že se neustále vyvíjí a mění s vnitřními procesy centrály i požadavky našich 15 poboček v České republice,“ upřesňuje Karásek. Toto velmi pomáhá při organizaci zakázek. „Velký dopad vidím v řízení úkolů, nejčastějšími případy jsou žádosti o zpracování cen nebo projektů. Historicky se stávalo, že zadání leželo opomenuté v e-mailu. Ke zmatkům nyní nedochází, úkoly jsou v QI jednoznačně zadané. K jejich distribuci slouží nadefinovaná šablona procesu, která je přidělí konkrétním pracovníkům. V organizaci jsme oproti dřívějšku efektivnější o 80 %,“ vyčísluje Karásek.

Jako velký benefit společnost vnímá přehled centrály o stavu projektů, a to i z ekonomického hlediska. „Výsledky za všechny pobočky dostáváme v požadovaných intervalech. Informace zobrazujeme on-line prostřednictvím Power BI ve velmi uspořádané formě. Zpřehlednilo se vše: trendy můžeme sledovat mimo jiné z geografického hlediska nebo porovnávat výkonnost jednotlivých obchodních center,“ říká vedoucí.

Pod jednou střechou

Centralizace informací byla hlavním požadavkem na nový systém. Pobočky mohou svou agendu řešit samostatně – k potřebným údajům se dostanou bez problémů, zároveň poskytují data ostatním. Práce na společných úkolech se stala uspořádanější i jednodušší. „Informace si už nevyměňujeme, ale sdílíme. QI je tmelicím prvkem – slouží jako jednotná datová základna: dokumentaci k obchodnímu případu nebo projektu máme uloženou pohromadě v digitalizované formě. E-maily nebo poštovní služby již téměř nepoužíváme,“ popisuje Karásek.

Dalším příkladem efektivního sdílení dat je řízení pracovníků přímo v terénu. „Vzdálený přístup do QI odkudkoli výrazně ztenčuje komunikaci mezi stavbou a kancelářemi. V systému si obě strany kdykoli najdou aktuální informace včetně popisu konkrétního úkolu. Původně jsme veškeré dotazy řešili telefonicky nebo e-maily, což zabíralo čas oběma stranám,“ vzpomíná Karásek. Celkově centralizace dat dopomohla k výrazné časové úspoře – v porovnání se stavem před zavedením QI se veškerá komunikace zrychlila o 80 %.

Vyladěné procesy

RD Rýmařov požadoval modifikaci všech procesů do moderní podoby, a to v souladu se svým výrobně-stavebním zaměřením. „Řešili jsme jak oblast samotné výroby včetně technické přípravy, tak i stavební část, kde bylo třeba podchytit normování operací pro montáže, jejich plánování a další přidružené procesy. S QI se nám vše podařilo propojit, narovnat a optimalizovat,“ popisuje Karásek.

Při technické přípravě výroby se data z cadworku (specializovaný 3D CAD/CAM software pro tvorbu dřevostaveb) automaticky přenášejí do kusovníku v QI. Po importu dat pak v systému probíhá řízení výroby včetně tvorby výrobních příkazů i žádanek na materiál, které jsou podkladem pro přesné vedení subdodavatelských vztahů. Nákup komponent je plynulý a bez rizika prázdných, nebo naopak přeplněných skladů.

Osvědčilo se také odvádění práce zaměstnanců pomocí čárových kódů. „Získáváme data, která nám usnadňují výpočet mezd a přinášejí aktuální pohled na stav produkce. Vše je efektivnější a on-line. Přímý vliv pociťujeme také při komunikaci se zákazníky,“ říká Karásek.

Reklamace bez stresů

Na oddělení servisu a reklamací QI pomáhá s hlídáním termínů. „Řídíme se podle data zaevidování, a proto víme, kdy a na co reagovat. V porovnání s dřívějším stavem jsme v této agendě přesnější. V termínu řešíme 90 % reklamací, před zavedením QI to bylo 65 %. Zároveň máme přehled o konkrétní zakázce: na konstrukční prvky poskytujeme záruku 30 let, na další komponenty od subdodavatelů se lhůta různí. Nyní je snadné uřídit i toto,“ doplňuje Karásek.

Další přínosy QI:

 • Informační propojení centrály se všemi pobočkami
 • Jednoznačný přehled o stavu každé zakázky
 • Snadno dostupné ekonomické souhrny i analýzy z nejrůznějších pohledů
 • Jednodušší práce na sdílených úkolech
 • Optimalizace a návaznost veškerých procesů společnosti
 • Efektivní řízení výroby
 • Objednávání materiálů přesně podle aktuálních potřeb
 • Náhled na reálný stav produkce
 • Pomoc s výpočtem mezd
 • Zlepšení zákaznických vztahů
 • Snazší řízení reklamací a dohled nad záruční lhůtou komponentů


RD Rýmařov s. r. o.


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás