Reference

PLASTIKA a. s.

Společnost PLASTIKA je předním českým komplexním zpracovatelem plastů pro automobilový průmysl. Komplexní přístup uplatňuje i při výrobě: vše začíná vlastním vývojem dílů, pokračuje vstřikováním plastů, a pokud si klient přeje, navazuje lakování, montáž, potisk nebo svařování. Aktuálně se uvádí do provozu nová galvanovna. PLASTIKA dodává i do dalších oborů, zákazníky má po celém světě.

Cíle projektu

 • Podpořit ekonomickou agendu: zavést systém, který komplexně pokryje finanční plánování i řízení celé společnosti.
 • Získat pravdivý informační zdroj: vést všechny dokumenty a procesy v jediné databázi.
 • Zefektivnit produkci: centralizovat plánování a řízení výroby.

O kvalitách kroměřížské společnosti svědčí nejen více než 60letá historie, ale také opakované obhájení titulu Dodavatel pro Auto roku v České republice. „Zakládáme si na tom, že jsme relativně pružní. Díl umíme rychle vyvinout a uvést do hromadné výroby,“ říká vedoucí IT oddělení Ing. Dalibor Matis.

Důsledný výběr ERP

Výrobce původního informačního systému změnil zaměření. „Začal se odklánět od našeho oboru. Najednou to bylo o něčem jiném, než jsme požadovali,“ vzpomíná Matis. Také nešlo o jednotný software. „Proto jsme od tohoto dodavatele odešli a vyhlásili výběrové řízení. ERP systém nepoptáváme každý den. Volbu pak lze vzít zpět jen komplikovaně. Výsledný stav by tedy měl být něco jako manželství. Z těchto důvodů jsme vybírali ve třech kolech a velice důkladně,“ vysvětluje Matis. QI nakonec obstálo před dalšími 11 konkurenty. „Tehdy to byl mladý systém, měl ale velmi moderní platformu, a tím pádem i velký potenciál, že za sebou netáhne historický balast. To nás oslovilo, proto jsme odmítli i osvědčené matadory z našeho páteřního automotive oboru,“ vzpomíná vedoucí.

Funkcionalita na přání

Do implementace PLASTIKA vstupovala se třemi cíli. „Chtěli jsme systém, který zvládne podpořit finanční plánování a řízení, poskytuje jediný pravdivý informační zdroj a je silný ve výrobě včetně plánování. Důležitá pro nás byla i možnost dalšího rozvoje softwaru,“ shrnuje Matis.

Implementovalo se po částech: začínalo se ekonomikou, posléze přibyla výroba. „Bohužel jsme ji rozjeli se zpožděním a méně funkčnostmi, než bylo požadováno. Vrátili jsme se k tomu ale po 7 letech a zavedli specializovaný nástroj Plantune, který je plně integrován v modulu Plánování výroby a APS. Cílů jsme tedy dosáhli, i když oproti původnímu předpokladu mnohem později. Jako velkou výhodu vnímáme připravenou integraci QI na SolidWorks. A samozřejmě velmi vítáme zavedení mobilní aplikace pro kontrolu elektronických protokolů ve výrobě v roce 2019,“ říká Matis a upřesňuje, že tuto funkcionalitu vyvinul dodavatel QI speciálně pro PLASTIKu, „hledali jsme podobnou možnost v softwaru, který jsme pro řízení jakosti používali, bohužel nebyla k dispozici a ani se neplánovalo její dodatečné zařazení. Synergii jsme našli až u QI.“ Implementace tedy v souladu s cíli probíhá neustále a QI tak dopomáhá k rozvoji firmy.

QI jako páteř podniku

PLASTIKA využívá i další nástroje úzce specializované na obor automotive. „Koordinaci všech operací však zajišťuje právě QI. Nepokrývá tedy všechny procesy, ale drží je pohromadě. Je to dáno i tím, že zabezpečuje celou oblast financí. Díky tomu lépe předpokládáme a plánujeme,“ říká vedoucí a dále vysvětluje, „v našem odvětví se situace mění velmi často, například termíny nákupů materiálů v kontextu dlouhých dodacích lhůt, které jsou standardně 80 až 150 dní. Odvolávky jsou však fixovány na dva týdny. Tato disproporce ukazuje, že může nastat problém. O to důsledněji si vše potřebujeme nachystat z finančního hlediska.“ V tom společnosti pomáhá QI prostřednictvím finančních očekávek, tedy dlouhodobých plánů prodeje, výroby i nákupu. PLASTIKA je sestavuje jednou měsíčně, podílí se na nich všechna oddělení. QI data propojuje a poskytuje vlastní metodiku dlouhodobých plánů, podle kterých společnost očekávku zpracovává. „Máme také možnost pružně tvořit vlastní odvolávky z dat, která máme v systému. To považuji za velkou výhodu,“ dodává Matis.

Pomoc při rozvoji firmy

Společnost oceňuje návaznost a jednotnost procesů, což pomáhá například v personalistice. „Schopní zaměstnanci se u nás vyvíjejí napříč firmou. Při změně pozice stačí osobní záznamy pouze aktualizovat, nemusíme vše zadávat znovu. Data jsou propojená, propisují se, proto nedochází k chybám a duplicitám,“ říká Matis. Další předností QI je propracovaný systém pro uchovávání znalostí – tato funkce umožňuje zaznamenávat procesy včetně jejich aktualizací. „Máme přehled, jak se dělají věci, které realizujeme jednou za čas, a samozřejmě to pomáhá v adaptaci novým zaměstnancům,“ říká vedoucí.

Provázanost dat se osvědčila i při rozvoji společnosti. „Z hlediska architektury je pro nás QI zajímavé, protože jde o inteligentně a s rozmyslem navrženou jednotnou databázi. Centralizujeme v ní všechny dokumenty, které jsme dříve vedli mimo informační systém. Toto nám pomohlo například ve chvíli, kdy jsme koupili a začleňovali do struktury další firmu. Došlo na předávání různých dokumentů a plateb. Lusknutím prstu jsme však v novém závodě rozběhli formát ISDOC včetně dalších exportů a importů, odpadla nám tak spousta starostí při transferu dat i faktur,“ vzpomíná vedoucí. Tyto zkušenosti PLASTIKA využívá i nyní, kdy připravuje ostrý provoz nové galvanovny a zároveň přidává další firmu. „S jedinečnou technologií využíváme i know-how implementačního partnera a dle toho nastavujeme procesy. Od začátku jsou definovány tak, abychom to výrobně zvládli co nejrychleji, s největší efektivitou a nejmenší pracností. Otevírá se nám více možností,“ popisuje Matis.

Spolehlivé plány i řízení

Výroba se plánuje centrálně přes QI, tedy z jednoho místa pro všechny technologie a střediska. Rozpad operací je určen tak, aby byly procesně co nejvýhodnější. Výstupy z QI splňují nároky na přesnost, na jejich základě je totiž závislá spolehlivost výroby, kde systém dále definuje jednotlivé operace.

QI pomáhá při implementaci výroby nových produktů. „Navrhujeme, jak je budeme dělat technologicky, uvažujeme ale také procesně, tedy jak díl protáhneme výrobou. Hlavně zde QI sehrává velmi důležitou roli. Uživatelé díky němu mohou odvodit postup nebo materiálovou a výkonovou normu. Myslím, že bez QI bychom výrobu nových produktů logisticky řešili jen těžko,“ dodává Matis.

Mobilní výroba v praxi

Zmiňovaná mobilní aplikace pro kontrolu elektronických protokolů ve výrobě pomáhá v každodenní praxi a ve výsledku zasahuje i do cenotvorby. Pracují s ní mimo jiné inženýři jakosti, kteří jsou zodpovědní za měřicí protokoly. V těch je určeno, co se na konkrétních produktech ověřuje. Protokoly jsou definovány v QI – data do nich pořizují inspektoři kvality – odebírají potřebný počet vzorků a přímo v terénu zapisují naměřené hodnoty do mobilních zařízení (telefony nebo tablety). Výsledky jsou zaznamenávány v databázi QI. „Jde o skutečně aktuální data rovnou z výrobní haly. Toto je meritum věci, v tomto momentu vzniká to hlavní kouzlo: příslušný inženýr jakosti, který má ve své kompetenci daný produkt, může ihned přinést nějaké řešení. Měření skutečně řídíme a eliminujeme včas to, co způsobuje nestabilitu technologického procesu,“ vysvětluje Matis a porovnává situaci, „dříve jsme záznamy pořizovali složitěji v aplikaci MS Excel: uživatelé si protokoly vytiskli, vyplňovali je ručně, a pokud naměřili neodpovídající hodnotu, prováděli eskalaci e-mailem.“ Nyní tento proces probíhá automaticky přímo v QI.

PLASTIKA má kvalitu pod dohledem. „Získáváme přehled: z jednoho místa vidíme, co, kdy, jak a kým bylo řešeno. Známe celou historii, a pokud přijde reklamace, dostáváme k ní odpovědi. Dříve jsme si museli vytáhnout příslušný šanon a být trpěliví. V QI je to jiná úroveň,“ hodnotí vedoucí.

Další benefit, který nová funkce přináší, je pomoc při cenotvorbě. „Sledujeme časy jednotlivých měření. Víme tak, kde budeme měřit méně, tedy kde můžeme snížit cenu, a naopak. Toto má vliv hlavně na nové projekty, kdy jsme přesnější v kalkulacích. Získané údaje nám poskytují lepší představu o technologické stabilitě procesu, což je jedna z našich priorit. Předtím jsme tyto informace těžko dostávali z různých tabulek. Bylo to velmi pracné,“ vzpomíná Matis.

QI usnadňuje i uvedení inovací do praxe. Vyškolit inspektory na změny bylo dříve poměrně složité – informace se táhly různými soubory a nesoustředily se na jednom místě. „Nyní zavedeme změnu pouze do měřicího protokolu v QI, vzápětí je propsána do formuláře v tabletech, které využívají inspektoři. Výsledkem jsou rychlejší reakce a pružnější řízení změn,“ vypočítává vedoucí a upozorňuje na jednu neočekávanou výhodu, „při implementaci zmiňované mobilní aplikace jsem zaznamenal moment, se kterým jsem se dosud nesetkal. Zaměstnanci do ní šli překvapivě ochotně, i přestože pro ně znamenala řadu změn. Obsluhování chytrých zařízení na pracovišti totiž vnímali jako atraktivní.“ Funkcionalita taktéž šetří čas, pracovníci nemusí výsledky dodávat do jednoho zdroje (například počítač na hale), vše řeší on-line z tabletu či mobilního telefonu, který mají při ruce.

Podpora v nelehkých časech

Funkcionalita Antivirus – podklady pro kompenzace pomohla společnosti překlenout problémy způsobené koronavirem. „Zvládli jsme s ní snadno zajistit podklady pro program Antivirus – podpora zaměstnanosti, který poskytoval příspěvek na plnou či částečnou náhradu mezd. Oceňujeme pružnost, s jakou výrobce QI tuto funkci vyvinul, my jsme ji pak zprovoznili během chvilky. Ještě dnes vzpomínám, jak byly naše účetní nadšené. Zkrátka tady dodavatel uhodil hřebík na hlavičku,“ hodnotí Matis a dodává, „jak je zřejmé, s QI se nám otevírají nové obzory. Proto si stanovujeme stále nové a nové cíle, implementace tak de facto pokračuje pořád.“

Klíčové přínosy QI:

 • Podpora při rozvoji firmy
 • Bezproblémové napojení na další nástroje a softwary
 • Centrálně řízené a koordinované procesy
 • Veškerá data v jediné databázi
 • Snadnější plánování i vedení
 • Pomoc při sestavování odvolávek a očekávek
 • Úbytek chyb díky návaznosti procesů
 • Přehled a informace o všech úkonech v propracovaném systému znalostí
 • Podpora při adaptaci nových zaměstnanců
 • Rychlé a bezproblémové začlenění nových firem i závodů do vlastnické struktury
 • Inspirace a pomoc při nastavování nových oborových postupů
 • Efektivní řízení výroby
 • Snadnější zavádění nových dílů
 • Řízení kontroly jakosti dle skutečně aktuálních dat
 • Rychlá reakce na nestabilitu technologického procesu
 • Včasná eliminace chyb ve výrobě
 • Kompletní agenda kvality pod dohledem
 • Jednodušší řešení reklamací
 • Přesnější cenotvorba
 • Pružné a efektivní řízení změn
 • Úspora času při měření kvality
 • Flexibilní reakce výrobce QI: funkcionalita na míru i přizpůsobení softwaru nenadálé situaci
 • Zajištění podkladů pro program Antivirus – podpora zaměstnanostiZaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem