Reference

NOVATRONIC, s. r. o.

Takříkajíc v garáži jako rodinná firma začínala v roce 1991 společnost NOVATRONIC s výrobou nábytku. Nyní zaměstnává skoro půl sta pracovníků a nabízí komplexní služby zahrnující konzultace s architekty i grafické návrhy interiérů. Do špičky jejího portfolia se řadí kancelářský a školní nábytek, soustředí se také na zakázkovou výrobu. Společnost ze Šumperka, která disponuje moderním strojovým parkem s velkým podílem CNC technologií, ve velké míře exportuje do zahraničí, nejčastěji do Francie, Německa, Belgie, Nizozemska a na Slovensko.

Cíle projektu

Sjednocení informací: Soustředit ekonomickou, mzdovou, skladovou a výrobní agendu do jediného systému.

Dlouhodobost a přizpůsobitelnost: Implementace systému, který bude odpovídat specifickým firemním potřebám i při dalším rozvoji.

Zefektivnění výrobních procesů: Zajistit bezchybnost a úplnost výrobní dokumentace.

O preciznosti NOVATRONICu svědčí jeho netradiční projekty. Společnost kompletně vybavila Základní školu prof. V. Vejdovského pro zrakově postižené v Olomouci nebo Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický v Moravském Berouně. Nejen tyto produkty jsou navrhovány a vyráběny v souladu s platnými evropskými normami a se smyslem pro harmonii, kvalitu, bezpečnost, design i ekologii.

Sjednocené agendy díky implementaci

Před zavedením komplexního ERP systému NOVATRONIC používal několik softwarů na bázi DOS. Data bylo obtížné přenášet. „Jako největší problém jsme vnímali rozdělení agend: používali jsme ekonomické programy, v dalších se zpracovávaly mzdy, ani výroba nebyla řešena komplexně. Všemu bylo potřeba dát jednotný rámec. Proto jsme se rozhodli vypsat výběrové řízení pro komplexní informační systém,“ řekl ředitel společnosti NOVATRONIC Dušan Mikulec.

Požadavky na nový informační systém splňovalo nejlépe QI, které díky své komplexnosti dokázalo veškeré agendy jednoduše sjednotit. „Implementace systému proběhla dle stanoveného plánu, který jsme si se zákazníkem na začátku projektu definovali. Součástí implementace byla i dodávka hardware, zakázkové úpravy systému a import dat z původních zdrojů.“ popsal implementaci projektový manažer firmy Melzer Libor Bedřich.

Výroba s přesnými normami

Po implementaci QI v NOVATRONICu řídí většinu firemních procesů. Jeho zavedení se nejvíce odrazilo ve výrobě. „QI nám ulehčuje hlavně počítání norem, vše se děje automaticky. Můžeme se bavit o úspoře 25 procent času při využití tohoto importu,“ vypočítal Mikulec.

Výrobní materiál je díky QI možné dělit mezi jednotlivá pracoviště. „Materiálové normy jsme dříve vedli pod jednotnou položkou výroba. Tento celek jsme ale potřebovali rozdělit na segmenty tak, aby každé stanoviště mělo svou technickou normu, což se s QI povedlo,“ doplnil Mikulec.
Zadávání dat do QI bylo pro NOVATRONIC ze začátku časově náročné. „Ve finále ale oceňuji, že máme tyto informace pečlivě vedeny. Nechybí důležité údaje a nevyrábíme s přemrštěnou normou,“ dodal Mikulec.

QI také zajišťuje spolehlivé napojení na software pro tvorbu nářezových plánů a speciální program pro konstruování nábytku IMOS CAD/CAM. „Do QI se z těchto softwarů dostávají importem dat všechny výkresy i technologické postupy. Nemusíme se zdržovat s ručním přepisováním dat, vše je vedeno elektronicky,“ sdělil Mikulec.

Výroba v NOVATRONICu je specifická, odehrává se při ní spousta změn v konfiguraci výrobků. „Často odvozujeme výrobky. Díky modulu TPV a kalkulace jsme schopní udržet změny pod kontrolou. Výrobní dokumentace je úplná a bez chyb,“ řekl Mikulec.
QI pomáhá i při plánování výroby. Generuje totiž takzvané vychystávací seznamy, které tvoří časovou normu pro konkrétní zakázku. „Před zavedením jsme časový předpoklad odhadovali zakázkovou plánovací položkou na jednotlivá pracoviště. Díky QI teď ve výrobě můžeme sledovat souhrnný časový blok jako celek napříč všemi stanovišti,“ potvrdil Mikulec.

S QI i nadále

QI v NOVATRONICu pomáhá také v dalších oblastech, například v obchodní agendě. „Již v nabídce máme možnost každý výrobek předem definovat, tedy přiřadit technologický postup, časovou i materiálovou normu, a z toho určit cenu. Všechny informace se pak přenáší do výroby,“ doplnil Mikulec.
NOVATRONIC plánuje i nadále rozšiřovat funkčnosti QI. „Postupně používáme další a další funkce. Při tom si uvědomujeme, že možnosti QI jsou větší, než jsme se původně domnívali. Musím potvrdit, že nám ulehčilo spoustu práce, proto ho chceme využívat i nadále a doplňovat jeho funkčnosti ruku v ruce s rozvojem naší společnosti,“ dodal Mikulec.

Hlavní přínosy implementace QI

  • 25procentní časová úspora při výpočtu norem
  • Výroba s přesnou a bezchybnou dokumentací
  • Všechny informace v jednom systému
  • Usnadnění přípravy výrobní dokumentace


NOVATRONIC, s. r. o.


Zaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem