Reference

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.


Implementace:
2005 – 2006

Počet zaměstnanců:
79

Počet uživatelů:
12

„Osobně na informačním systému QI nejvíce oceňuji, že mi umožňuje získat okamžité informace o aktuálním stavu a prognóze ekonomiky firmy.“

Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva

MORAVIA CONSULT Olomouc je projektová a inženýrská společnost. Specializuje se zejména na komplexní řešení dopravní infrastruktury a významně se podílí na modernizaci železničních tranzitních koridorů. Svůj záběr postupně rozšířila do oblasti dopravních silničních staveb, ale také inženýrských a pozemních staveb. Inženýrská činnost sahá od specifikace podkladů až po výkon stavebního dozoru.

Co od nás potřebovali?

Stručně řečeno potřebovali spojit oblast řízení výroby včetně specifik projekční činnosti s personální, mzdovou a účetní agendou. Specifika práce projekční firmy se projevila v požadavku sledování a vyhodnocování jednotlivých projektů. V MCO sledují u projektů především náklady, výnosy, cash flow, dodržování časového harmonogramu a zapracování změn v projektu. Systém QI jim také umožňuje sledovat a vyhodnocovat úspěšnost nabídek a jejich rentabilitu.

Podívejte se na celé řešení pro projektové firmy


Hlavní přínosy implementace QI

  • Efektivnější jednání s obchodními partnery
  • Zlepšení vnitřní komunikace
  • Evidence vytíženosti a produktivity zaměstnanců
  • Vyhodnocení projektů

Použité moduly