Reference

KOVOKON Popovice s. r. o.

KOVOKON je moderní a dynamicky se rozvíjející společnost, která se od svého vzniku v roce 1998 specializuje na sériovou výrobu kovových součástí. Mezi její zákazníky patří firmy z automobilového, elektrotechnického a leteckého průmyslu.

Cíle projektu

Propojit všechny firemní procesy: nahradit více specializovaných systémů jediným komplexním řešením.

Centralizovat a zefektivnit plánování výroby: získat přehled o kapacitním vytížení jednotlivých pracovišť, vyrábět podle optimalizovaných front práce, mít k dispozici vždy reálný termín expedice výrobků a eliminovat plýtvání zdroji.

Zajistit pružné reakce na zákaznické i vlastní požadavky: možnost kdykoliv přizpůsobit systém aktuálním podmínkám a připravit tak pole pro rozvoj společnosti.

Společnost vznikla jako rodinný podnik otce a tří synů. Posléze díky zavedení moderních technologií do výroby začala výrazně zvyšovat svou produktivitu i kvalitu výrobků a navazovat trvalé obchodní vztahy s významnými zákazníky, jako jsou například Siemens, ABB, Denso nebo Leroy-Somer.

Hlavní kritérium výběru: pružná reakce na požadavky

Díky rostoucímu objemu zakázek i počtu obchodních partnerů začal KOVOKON v letech 2002 a 2003 připravovat pole pro svůj rozvoj. Používané softwary, které byly napojeny na různé agendy, se ukázaly jako nedostačující. KOVOKON proto vypsal výběrové řízení na nový komplexní informační systém, který měl podchytit a propojit jednotlivé firemní procesy. QI díky svým rozsáhlým funkčnostem dokázalo tomuto požadavku vyhovět, proto ve výběrovém řízení zvítězilo. Důležitým faktorem při volbě systému byla jeho schopnost pružně reagovat na požadavky KOVOKONu. „QI se prezentovalo jako elastický systém, který je možné modifikovat. Praxe v následujících letech ukázala, že tomu tak skutečně je. Jde o to, jak je postavené: provedené změny lze zohlednit pouze u konkrétních uživatelů. Dalším zaměstnancům, kterým by aktualizace nic nepřinesla, se zobrazovat nemusí. V jiných systémech je toto nereálné,“ říká IT manažer KOVOKONu Ing. Radek Surý. Díky tomu, že je QI založeno na modularitě, může společnost provádět i změny většího charakteru – sama si však určuje, kam se mají propsat.

ERP jako nástroj pro rozvoj

K zásadním rozšířením po prvotní implementaci došlo v letech 2010 a 2015. Nejdříve přibylo WMS (Warehouse Management System), tedy řízený sklad s využitím čárových kódů. Ve druhém případě se jednalo o implementaci specializovaného nástroje Plantune, který je plně integrován v modulu Plánování výroby a APS. O tom, že se řešení průběžně rozšiřuje, svědčí i stoupající počet uživatelů, a to z původních 11 na nynějších 40. „Což potvrzuje, že QI nepatří mezi uzavřené systémy, které mají hranici životnosti,“ myslí si Surý. Flexibilitu QI oceňuje i jednatel společnosti Vlastimil Koníček: „Informační systém QI nám pomohl vyrůst z malých garáží do moderních hal a plánovat další dynamický rozvoj naší společnosti.“

APS přišlo v pravý čas

Nutnost implementovat modul Plánování výroby a APS vyplynula ze situace. „Náš sortiment se postupně rozrůstá, což zvyšuje požadavky na produkci,“ říká Surý a jmenuje další důvody pro zavedení centralizovaného řešení pro plánování výroby. „Než jsme zavedli Plantune, byly naše kapacity na doraz – pořád to někde drhlo. Cítili jsme enormní tlak: nestíhali jsme plnit termíny ani dodávat včas. Nevěděli jsme, které stroje jsou naplno vytížené. Objem informací nás zahlcoval, již jsme je nezvládali zpracovávat ručně.“
Zavádění APS předcházel audit výrobních procesů, pokračovalo se čištěním firemních dat. Poté přišla na řadu úprava stávajících postupů, v některých případech byly navrženy i zcela nové. Poslední část zahrnovala zapojení těchto procesů do denní praxe. Základní implementace Plantune trvala cca 8 měsíců, de facto ale neskončila dodnes – QI na aktuálně vzniklé potřeby KOVOKONu reaguje neustále.

Dlouhodobý výhled pomáhá lépe reagovat

Zavedení APS zpřehlednilo celý chod výroby od objednávání materiálů až po expedici. Pozitivní výsledky jsou dány tím, že Plantune plánuje výrobní procesy podle termínů objednávek. Již z principu jim tedy přikládá zásadní význam – přizpůsobuje dle nich vše ostatní. „Systémy, které jsme posuzovali, pracovaly až se zaplánovanou zakázkou. QI je postaveno opačně. Upozorňuje nás i na procesy v rámci přípravy výroby, například: proveď nákup, blíží se kapacitní problém – zareaguj, teď vyrob,“ vypočítává rozdíly Surý a potvrzuje, že tento odlišný přístup generuje dále uvedené výhody.
Společnost díky QI získala dlouhodobý výhled. „Před APS jsme vše řešili pouze na bázi denní operativy, nikoliv z pohledu následujících období. Nyní máme dlouhodobější výhled a předpovídáme případné kolize,“ říká Surý. V praxi to vypadá tak, že společnost může lépe reagovat a dopředu se připravit na kumulaci zakázek. „Jednáme ihned, jakmile vidíme, že se nám hromadí práce. Můžeme například přidat směny na víkendy,“ potvrzuje Koníček.

Vstříc zákaznickým požadavkům

Díky dlouhodobému výhledu může KOVOKON reagovat na každou zakázku: výrobní plány ale upravuje i pětkrát denně. „Nejsme standard. Nevytváříme harmonogram, podle kterého fungujeme celý měsíc. Strategické plány samozřejmě máme, denní operativa se ale odvíjí dle požadavků zákazníků. Musíme být schopní reagovat,“ popisuje Surý. V praxi to vypadá tak, že klíčoví uživatelé, kteří o zařazení zakázky rozhodují, v QI ihned vidí, co by její zaplánování způsobilo: dostanou informace o celkové obsazenosti středisek (ta také mohou filtrovat podle jednotlivých strojů) i chybějící kapacitě, kterou mají spočítanou v hodinách. Poté lze snadno vyhodnotit, zda je zakázka zvládnutelná původními silami, či je nutný přesun lidí nebo přidání dalšího stroje. Výsledkem je schopnost reagovat na zakázky optimálním vytížením kapacit. „Plantune nám pomohl lépe využít pracovní dobu a efektivněji plánovat. Dříve bychom takový objem práce nestíhali,“ shrnuje výhody Koníček a dodává, že QI podporuje také strategické rozhodování. „Vidíme obsazenost strojů, podle toho můžeme lépe určit, které typy přikoupit.“
Důležitá je i garance včasné dodávky objednaného zboží. „Obchodník informace o zakázce ověří jedním pohledem v QI. Ví, kdy bude zakázka hotová, a v podstatě ihned může informovat zákazníka o termínu dodání. Toto bylo dříve nereálné,“ zdůrazňuje Koníček.

Informace vždy po ruce

Plantune pomáhá také v dalších specifických situacích, například při zastupitelnosti. „Před QI si požadavky na výrobu museli zaměstnanci nosit v hlavách. Při jakémkoliv výpadku, například nemoci nebo dovolené, nastaly problémy. Po zavedení Plánování výroby a APS může kdokoliv s přístupem do systému ověřit, co je k dispozici, co se má odevzdávat, jak stíháme nebo jaké máme skluzy. Toto si může kontrolovat každý, a to jak skladníci, seřizovači, mistři, výroba, nákup, obchod, tak management,“ popisuje Surý. Přístup k údajům je snadný. „Zaměstnanci se k nim dostanou i mimo kancelář – po připojení k internetu zjistí všechny požadované informace. Vše je zkoordinováno a aktuální. Přístup je samozřejmě řízený, protože do toho máme začleněny různé pozice,“ říká Surý. QI také pomáhá minimalizovat ztráty: „Pokud se náhodou některé pracoviště zasekne, má maximální pozornost – zaměstnanci to v QI ihned vidí a ví, na co se mají soustředit,“ upřesňuje Surý.

Materiál k dispozici na čas

S pomocí nástroje Plantune dokáže KOVOKON objednávat materiál přesně podle svých potřeb, a to s možností reagovat na výkyvy ve výrobě. „Zajištění surového materiálu řídíme kompletně v QI. S některými dodavateli máme dlouhodobé kontrakty, třeba na 6–12 měsíců, i tak se ale dokážeme připravit na situaci, která bude třeba už za měsíc,“ říká Surý.
Díky QI se materiál do skladů v KOVOKONU dostane přesně v určený termín, tedy v čase, kdy je skutečně potřeba. „Dříve to byla horská dráha, materiál chodil nepravidelně. Pokud došel moc brzy, měli jsme problém s kapacitami prostor. Vzhledem k tomu, že se množstevně jedná o tuny, bylo nutné tento problém řešit. Nyní materiál podle informací z Plantune objednáváme přesně na míru zakázkám. Nekupujeme tedy nic, co není aktuálně potřeba. Systém zároveň propočítává užití materiálů a podává informace o jeho čerpání po dávkách,“ podotýká Koníček.

Zkrácení inventury o 8 dní

K přesné cestě materiálů do výroby dopomáhá rozšíření původního řešení, konkrétně modulu Sklady o WMS. Skladové procesy jsou plně automatizovány, a to prostřednictvím čárových kódů s přímým napojením mobilních terminálů na informační systém. Jak to funguje v praxi? Paleta, která jede ze skladu do výroby, projde přes čtečku čárového kódu, ta je napojena prostřednictvím wifi na QI. U takto označeného materiálu lze snadno vysledovat jeho původ, kdo na dané zakázce pracuje, jak dlouho to bude trvat a kdy zamíří do expedice.
Další významné benefity přineslo rozšíření o regálové sklady napojené na QI. „Zpřesnili jsme evidenci pomocí pozic. Když skladníci expedují, mají k dispozici výpis s informacemi, kde se dané zboží nachází. Výsledkem je, že téměř nic nehledají,“ vysvětluje Surý.
Lepší dohledatelnost zboží zaznamenal KOVOKON také při ročních inventurách. „Celý proces se zkrátil z 2 týdnů na 2–3 dny, a to dokonce se zahrnutou rezervou. Je to díky lepší dohledatelnosti. Když sháníme konkrétní kus, z 99 % ho najdeme tam, kde by měl dle informací z QI být,“ dodává Surý.

QI pomáhá v celé společnosti

Nemalou roli sehrává přímé napojení APS i WMS na QI, které je v KOVOKONu hlavním informačním centrem. „Jsme si vědomi výhod, které přináší plná integrace těchto nástrojů. Například odpadl mnohdy složitý přenos dat z jednoho systému do druhého. Máme s tím zkušenost – údržba není jednoduchá,“ vzpomíná Surý.
Do QI byly postupně převedeny všechny firemní procesy. Například jde o postupy spojené s obchodem, nákupem, účetnictvím a řízením firmy. Systém také hlídá neshody a odchylky ve výrobě i opotřebení strojů a nářadí. Data o efektivitě práce zaměstnanců se odrážejí ve mzdové složce. Vše na sebe navazuje. „To, co jsme ještě před lety vedli ve wordech a excelech nebo e-mailové komunikaci, nyní evidujeme v QI. Informace a procesy centralizované v systému pomáhají při zastupitelnosti a hladké distribuci dokladů, například faktur, které jsme někdy zapomínali posílat. Nyní je v datech pořádek. Díky tomu management získává aktuální výstupy pro rozhodování a snadno kontroluje náklady. Toto vše nás posunulo dál. Bez QI bychom už fungovat nemohli,“ říká Koníček.
KOVOKON bude i nadále QI řešení rozšiřovat dle svých potřeb: „Z výše uvedených důvodů pracujeme na tom, abychom měli v QI kompletně všechno. Postupně využíváme čím dál víc modulů a funkcionalit, aktuálně máme zájem o obchodní jednotku Ochranné pomůcky,“ uzavírá Koníček.

Hlavní přínosy implementace QI

 • Libovolnost při propisování změn v QI uživatelům: vidí je pouze ti, kterým pomohou
 • Získání dlouhodobého výhledu
 • Rychlejší a přesnější reakce na změny a zakázky při optimálním vytížení kapacit
 • Zlepšení vztahů se zákazníky: jednoznačná evidence jejich požadavků
 • Možnost upravovat výrobní plán několikrát denně
 • Efektivnější využití pracovní doby
 • Podpora strategického rozhodování
 • Garance včasné dodávky zboží již v okamžiku přijetí objednávky
 • Řízený přístup k datům, který podporuje zastupitelnost
 • Minimalizace ztrát při výrobě
 • Objednávání materiálu přesně podle aktuálních potřeb produkce
 • 99% dohledatelnost materiálu
 • Zkrácení roční inventury o 8 dní
 • Hladká distribuce dokladů
 • Pořádek v datech
 • Aktuální výstupy pro management
 • Snadná kontrola nákladů


KOVOKON Popovice s. r. o.


Zaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem