Reference

KOVOKON Popovice s. r. o.

KOVOKON je moderní dynamicky se rozvíjející společnost, která se již od svého vzniku v roce 1998 specializuje na sériovou výrobu přesných kovových součástí. Její zákazníci jsou z oblasti automobilového, elektrotechnického a leteckého průmyslu. Firma vznikla jako rodinný podnik otce a tří synů a díky zavádění moderních technologií ve výrobě postupně výrazně zvyšovala produktivitu a kvalitu svých výrobků, navazovala trvalé obchodní vztahy s významnými zákazníky, jako je například Siemens, Abb, Denso, Leroy Somer a mnoho dalších.

Cíle projektu

Sjednocení agend: jednotné informace bez nutnosti opakovaného zadávaní dat

Rychlá reakce systému na změny: možnost přizpůsobovat si systém dle vlastních požadavků

Kompletní přehled: aktuální informace o veškerých činnostech v podniku

Z více systémů na QI

Před QI v Kovokonu používali vlastní programy napojené na jednotlivé agendy. To již nebylo dostačující a management Kovokonu začal hledat řešení, které bude spolehlivě fungovat pro všechny oblasti v podniku, kde výstupy ze systému budou jednotné. Kovokon oslovil partner QI, společnost M.I.S.S.

„Předpoklady, které měl systém splňovat, byla podpora tvorby mezd z výrobních podkladů, což ne každý systém v té době nabízel. Dále bylo nutné evidovat požadavky odběratelů, sledovat jejich průběh ve výrobním procesu, informovat o aktuálním stavu zásob až po finální ekonomické vyhodnocení jednotlivých zakázek. Neméně důležitým faktorem byla i možnost pružně reagovat na naše požadavky, což se díky integrovanému vývojovému nástroji QI Builder a schopnosti implementačního partnera podařilo,“ k výběru systému dodal pan Surý, IT manažer. QI díky svým rozsáhlým funkčnostem ve výběrovém řízení vyhrálo.

Implementace probíhala postupně. Důvodem bylo stěhování do nových výrobních prostor, které během roku 2004 Kovokon zešestinásobil, objem výroby a počet zakázek rychle narůstal. Projekt se tak v průběhu implementace měnil. „Když se QI zavádělo, ocenili jsme mít vlastního IT manažera, který dokázal naše požadavky z výrobní praxe ve spolupráci s M.I.S.S. dobře definovat,“ k implementaci dodal pan Vlastimil Koníček, jednatel společnosti.

QI jako nástroj zvyšující konkurenceschopnost

QI je v Kovokonu hlavním informačním centrem. Díky němu se procesy ve firmě zefektivnily a postupně se stále zdokonalují. QI zpracovává podklady pro účetní, vedoucí a v neposlední řadě management, který má přes pár kliků aktuální výstupy pro rozhodování.

QI ve výrobě

Paleta jede ze skladu do výroby, projde přes čtečku čárového kódu, která je přes wifi napojena na QI. U materiálu, který jde ze skladu do výroby, QI sleduje, od kterého dodavatele materiál je, kdo na dané zakázce pracuje, jak dlouho bude zakázka zpracovávána a kdy bude vyrobená mířit do expedice.

Ve výrobě vytížení kapacit strojů a lidí online sleduje systém, který data posílá do QI. Tato data QI vyhodnocuje. Informace slouží jako podklady pro řízení výrobních zakázek podle jednotlivých operací od žádanek přes výrobní příkazy. QI hlídá neshody a odchylky ve výrobě, stejně tak i opotřebení strojů a nářadí. Data o efektivitě práce zaměstnanců se odrážejí i ve mzdové složce.

„Díky vynikajícímu přehledu se zlepšila komunikace se zákazníkem, kdy jsme schopni říci aktuální informace ke stavu zakázky, a na druhou stranu s obchodními partnery lépe koordinujme dodávky. V Kovokonu je více jak 100 CNC obráběcích strojů a pracuje u nás přes 270 lidí, pro udržení konkurenceschopnosti je organizace a efektivnost výroby velmi důležitá, s QI dostáváme podnik stále lépe pod kontrolu a kde jsme ho zavedli, tam jsme také ušetřili,“
k přínosům QI dodal pan Vlastimil Koníček.

Hlavní přínosy implementace QI

  • Zlepšení vztahů se zákazníky: jednoznačná evidence požadavků od zákazníka
  • Kontrola nákladů: přiřazení nákladů k jednotlivým výrobkům
  • Modifi kovatelnost systému: vytváření vlastních filtrů a variant formulářů


KOVOKON Popovice s. r. o.


Zaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem