Reference

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., je hutnický závod, který recykluje odpady s obsahem olova, zejména baterie, vyrábí olovo a jeho slitiny, produkty z olova a cínu. Dále zpracovává odpady s obsahem drahých kovů a elektrická i elektronická zařízení vyřazená z provozu. Díky svému výrobnímu programu v oblasti recyklace odpadů tak společnost hraje významnou úlohu při ochraně životního prostředí.

Důvody zavedení nového IS

Zákazník byl již vybaven informačním systémem pokrývajícím zejména finanční, ekonomické a logistické procesy. V některých divizích pak byly používány vlastní SW nástroje pro řízení hlavních procesů, jako např. aplikace „Výkup“ v divizi Drahé kovy. V některých případech nebyla zajištěna automatizovaná výměna dat mezi jednotlivými aplikacemi, jako např. „Laboratoř a výsledky měření“, „Vážní systém“, „Šarže odlitků z rafinace“. Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. se zabývá čtyř- mi hlavními činnostmi, které jsou realizovány v oddělených divizích. Jedná se tak vlastně o 4 samostatné podniky v jednom, přičemž hlavním konsolidačním prvkem je ekonomika a controlling. Vhodný informační systém tak musel být schopen poskytnout podporu pro všechny divize a jejich procesy v jednom čase.

Hlavním důvodem pro zavedení nového IS tak byla potřeba konsolidace dat za všechny divize „pod jednu střechu“, minimalizace nákladů na provoz informačního systému a zvýšení automatizace rutinních procesů. To vedlo k vypsání výběrového řízení na dodávku komplexního Informačního systému.

Výběr nového IS a jeho dodavatele

V prvním čtvrtletí roku 2012 byla oslovena široká paleta dodavatelů informačních systémů za účelem prezentace svých řešení. Do dalšího kola výběrového řízení, tedy vypracování Studie proveditelnosti, postoupily systémy QI a Helios. Na základě splnění všech výběrových kritérií a velmi úspěšné prezentace návrhu řešení byl nakonec vybrán systém QI a společnost Melzer, spol. s r.o., jakožto jeho dodavatel. Právě komplexnost systému QI a jeho nadprůměrná schopnost umožnit provádění pokročilých zákaznických úprav, podpořená integrovaným vývojovým nástrojem QI Builder, byly hlavními konkurenčními výhodami QI, které rozhodly o konečném výběru.

Vysoká empatie konzultantů dodavatele, jejich odbornost a schopnost orientovat se v zákaznických procesech a možnostech systému QI, přinesla pro klíčové uživatele jednoznačné poznání, že výběrem společnosti Melzer, spol. s r.o., získávají partnera nejen pro provedení implementace systému, ale také pro metodické a provozní konzultace.

Postup implementace informačního systému

Dodavatel, tedy společnost Melzer, spol. s r.o., vypracoval ve spolupráci s externí poradenskou společností AppliconIT, která zastupovala zákazníka, prováděcí projekt obsahující přesný harmonogram prováděných činností. Oboustranným důsledným řízením projektu bylo již po 3 měsících od zahájení implementace dosaženo stavu, kdy bylo možné provést Integrační testy a ověřit tak schopnost produktu i uživatelů přejít bez komplikací do ostrého provozu IS. Vše proběhlo bez jakéhokoliv narušení provozu.

Dodávka implementačních služeb zahrnovala vše potřebné od návrhu řešení, přes školení uživatelů, odborné konzultace metodiky a pracovních postupů, přizpůsobení systému specifickým potřebám uživatelů s využitím vestavěného nástroje QI-Builder, až po podpůrné a dohledové konzultace a v neposlední řadě komplexní projektové řízení.

Implementovaný rozsah funkčnost

Informační systém zde najednou podporuje procesy výrobní a obchodní, procesy výkupu, zpracování a přepracování materiálu,
separace, procesy řízení kvality, laboratorní měření, atesty a ekologické výstupy, podpůrné procesy jako jsou servis a údržba, finance, ekonomika, majetek. Ve vybraných procesech je pak implementována on-line komunikace se specializovanými systémy (laboratorní měření, vážní systém, řízení šachtové pece, „tankomat“ pro čerpání PHM). Dále jsou implementovány mobilní terminály pro sběr dat, řízení expedice a jednoznačnou identifikaci konkrétní šarže materiálů a výrobků. Významnou součástí projektu byla plnohodnotná podpora oceňování skladů metodou Pevných cen, včetně detailní znalosti struktury ceny každé šarže materiálů a výrobků.

Hlavní přínosy implementace QI

  • Zvýšená podpora organizace a řízení výrobních procesů
  • Zvýšená podpora v oblasti řízení kvality
  • Propojení se specializovanými systémy
  • Vyšší podpora operativního řízení procesů
  • Zefektivnění práce managementu

Stáhnout případovou studii v PDF >>Zaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem