Reference

KOSYKA, s. r. o.

Společnost Kosyka, s.r.o., se zabývá výrobou kontaktní kabeláže. Její odběratelé působí v oblasti automobilového, leteckého a elektrotechnického průmyslu po celé Evropě. Výrobky společnosti najdeme například ve vozech značky Fiat, v letadlech společnosti Airbus, v lokomotivách výrobce Intercity nebo ve švýcarském výzkumném centru CERN.

Cíle projektu

Sjednocení informací: Požadavek na komplexní informační systém s možností adaptace na specifické podmínky firmy.

100% spolehlivost: Bezchybné řízení procesů ve výrobě.

Srozumitelnost a dostupnost dat: Zefektivnění komunikace v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce a vyhodnocování informací na klik.

Jak již výčet odběratelů Kosyky napovídá, základní filozofií společnosti je 100% kvalita a kladení důrazu na bezchybné řízení procesů kontroly kvality. Řešení je systematicky rozšiřováno o moduly a obchodní jednotky pro snadnou obsluhu QI ve výrobě a obchodních procesech. Informační systém také ve společnosti pomáhá vést evidenci požadavků na změny ve výrobní dokumentaci s dopadem na rozpracované zakázky.

O krok napřed před konkurencí

Kosyka do roku 2005 využívala pro své potřeby pouze ekonomický systém, který přestal stačit jejím potřebám. Společnost systematicky rostla a zvyšovaly se nároky na optimalizaci procesů ve výrobě. Vedení proto začalo s výběrem komplexního systému, který náročné požadavky zakázkové výroby splní. Zvítězilo QI, protože potřebám Kosyky sedělo přesně na míru. Implementovala ho společnost M-Soft spol. s r. o., která i nadále upravuje QI pro Kosyku pomocí zakázkových úprav na podkladu aplikační funkčnosti QI.

Vstříc zákazníkům

QI pokrývá veškeré procesy související s řízením a vyhodnocováním výroby a komunikací s dodavateli nebo odběrateli. Informační systém umožňuje zaevidovat jakýkoliv požadavek ze strany zákazníka a předat jej ke zpracování zodpovědné osobě. Všechny výrobní procesy jsou řízeny s ohledem na kapacity a časté změny v dokumentaci. V případě, že se zákazníkův požadavek týká konkrétního výrobku, QI identifikuje všechny současně rozpracované procesy a upozorní všechny uživatele na výskyt komplexní změny. „Evidence požadavků a změn našich odběratelů s reálným dopadem na rozpracovanou výrobu je dosud to nejlepší, co v QI máme,“ sdělil hlavní technolog společnosti Kosyka Jiří Junek. Vykazování operací ve výrobě probíhá pomocí terminálů. Informační systém také umí vyhodnotit veškeré informace pomocí jednoho kliku myši. Společnost používá i QI Outlook plugin, který zajišťuje komplexní komunikaci QI s Microsoft Outlookem.

Kontrola kvality v QI

Kosyka produkuje miliony kabeláží za rok – aby každý kus dosahoval 100% kvality, musí být výroba pod nepřetržitým a detailním dohledem informačního systému. Řízení kvality výroby v konkrétních ukazatelích se rozpadá na vstupní materiál, pracovníky, zakázky, operace a typ neshody. M-Soft stále rozšiřuje řešení QI v rámci pravidelných auditů a z nich vycházejících potřeb. Ty jsou vedeny směrem k úplné kontrole jakosti, přičemž o každé neshodě, změně a požadavku je v QI uveden záznam. Každá taková odchylka je ihned aplikována do odpovídajících procesů (návrh výrobku, jeho realizace nebo kontrola jakosti).

Skladování v QI

Kosyka uskladňuje průběžně více než 10 000 výrobků, proto potřebovala informační systém, který dokáže zrychlit skladové operace, zlepšit přehled o pohybu zboží a jeho historii, sledovat množství, limity a další parametry u vybraných položek. Implementace QI zkvalitnila skladové hospodářství společnosti – informační systém eviduje veškeré výrobky a jejich verze, při skladování mimo jiné určuje skladové pozice pro efektivnější přehled kabelové konfekce na výdeji do výroby. Kosyka také využívá konsignační sklady pro předzásobení odběratelů s vazbou na odvolávky. Odvody výrobků probíhají elektronicky pomocí průvodců v QI.

 Hlavní přínosy implementace QI

  • Zkvalitnění skladového hospodářství
  • Evidence objednávek a dodacích lhůt
  • Evidence výrobků a jejich verzí
  • Evidence dokumentace a změn
  • Řízení výroby
  • Vyhodnocování kvality výroby
  • Řízení požadavků obchodních partnerů v závislosti na řízení výroby
  • Řízení požadavků zákazníků s dopadem na průběh zakázekZaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem