Reference

ICM, s. r. o.

Společnost ICM, s.r.o. byla založena v roce 1992. Za dobu svého působení na trhu si vybudovala silné postavení založené na profesionalitě, komplexnosti poskytovaných služeb a využívání moderních technologií.

Cíle projektu

Konkurenční výhoda: Získání výhody nabízením služeb s extrémní přidanou hodnotou ve formě komplexního ERP pro klienty.

On-line komunikace: Využití on-line přístupů a možnosti vzdálené správy účetních dat.

Klienti: Snížení nároků na administrativní práci klientů a zvýšení jejich počtu.

V současnosti nabízí ICM svým zákazníkům služby v oblasti daňového, ekonomického a organizačního poradenství, poradenství v oblasti mezd a personalistiky a v neposlední řadě on-line účetnictví. Právě v této oblasti je ICM průkopníkem, který jako jeden z prvních na trhu začal svým zákazníkům nabízet možnost vzdáleného vedení účetnictví – v systému QI.

Komplexní služby za minimální cenu

Cílem ICM je poskytovat klientům aktuální a přehledné informace o hospodaření tak, aby klienti nepoznali rozdíl v tom, že mají externí účtárnu. Poskytování informací ex post jedenkrát měsíčně je v dnešní době, která žije technologickým pokrokem, zastaralé. Pomocí QI poskytuje ICM klientům služby v podstatě „interní účtárny“ za výhodnější cenu a se servisem a zárukami externích služeb.

Maximální usnadnění práce

Klienti pracují pomocí vzdáleného přístupu ve své databázi, která je uložena u ICM. Společnost tedy vystupuje nejen v roli účetní organizace, ale i v roli provozovatele serveru. Prvotní doklady (faktury, pokladnu, sklady, …) pořizují pracovníci klientů na svých počítačích a prostřednictvím automatických kontací ukládají účetní data do databáze. Nemusí jít ani o kvalifikované účetní, postačí zapracovaný administrativní personál. ICM takto pořízená data prověří, doplní a zaúčtuje složitější účetní zápisy.

Konkurenční výhody účetních firem

  • Poskytují svým klientům komplexní ERP zdarma
  • Individuálně nastaví QI potřebám svých klientů
  • Umožňují klientům on-line sledování jejich hospodaření

Proces implementace

Aby mohlo ICM poskytnout zákazníkům pohodlnější formu vedení účetnictví, bylo zapotřebí opustit stávající progra- mové vybavení na platformě DOS a zcela změnit i přístup a způsob komunikace s klienty.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno v roce 2003. Zúčastnili se ho 3 konkurenční dodavatelé a informační systém QI. Výhru mu přinesla především jeho schopnost přizpůsobit se individuálním potřebám jednotlivých zákazníků i zkušenosti a serióznost implementačního partnera – společnosti M.I.S.S. Implementace QI byla zahájena v říjnu 2003 a od ledna 2004 byli na QI převedeni první klienti. „Chtěli jsme konkurenční výhodu nejen pro nás, ale hlavně pro naše klienty – snazší komunikaci, aktuální informace a vyspělý informační systém,“ okomentovala přechod na QI Ing. Eva Buriánová, projektová manažerka ICM.

QI poskytlo ICM možnost elegantně zpracovávat data přímo v databázi jednotlivých zákazníků. „Účetním firmám nabízíme QI v balíčku Account Edition. Mohou tak zavést u svých klientů QI za symbolickou cenu a pohodlně pak pracovat s daty v jejich databázi,“ představil možnost Ing. Lubomír Čuma, jednatel společnosti M.I.S.S.

Navýšení počtu zákazníků

Mezi klienty ICM patří živnostníci, malé a střední firmy, kterým zpracovává v QI celou agendu. Zastoupeny jsou však i velké firmy, které mají vlastní účetní oddělení, a ICM zde vystupuje v roli supervizora. „Vzdálená správa účetnictví je výhrou i pro firmy, kde by byl potřebný větší počet účetních a tím vysoké mzdové náklady. Využitím vzdálené správy s QI klienti značně ušetří,“ vysvětlila paní Buriánová.

Počet zákazníků ICM stoupá hlavně díky výhodám, které jim QI nabízí. Zákazníci mají neustále přístup ke svým datům a nemusí do ICM přeposílat stohy prvotních dokladů. „Máme stabilní portfolio zákazníků, protože lepší službu – spojení kvality poskytovaných služeb ICM a vyspělosti QI – nenašli“.

Komunikace a bezpečnost

„Našim klientům nabízíme luxusní software, který se s konfekcí – tedy klasickou papírovou správou účetnictví, nedá srovnat,“ okomentovala paní Buriánová. QI umožňuje komunikaci v XML formátech s řadou institucí, jakými je správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a další. Využití elektronické fakturace IS DOC a komunikace s klienty přes zákaznickou sekci na vlastním webovém rozhraní je pak dalším krokem ke snížení administrativy a uchovávání v papírové formě.

Bezpečnost přenášených dat je zajištěna pomocí technologie CITRIX, která je srovnatelná s bankovním sektorem.

Hlavní přínosy QI pro účetní společnost ICM

  • Mizí potřeba přebírání prvotních dokladů
  • Přístup do databáze zákazníků podle potřeby
  • Zvýšení počtu klientů

Hlavní přínosy QI pro klienty ICM

  • Výrazné snížení nákladů na administrativu
  • Neustále aktuální informace o hospodaření
  • Získání robustního systému za symbolickou cenuZaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem