Reference

GALVAMET spol. s r. o.

Galvamet je moderní zakázková kalírna ve Vsetíně. Zákazníkům poskytuje komplexní servis v oblasti tepelného zpracování kovů (kalení), které splňují podmínky norem ISO 9001 a VDA 6.1. Společnost klade velký důraz na kvalitu pomocí energeticky úsporných technologií s minimální zátěží pro životní prostředí.

Cíle projektu

Sjednocení dat: Okamžitá dostupnost k aktuálním informacím.

Výrobní plánování: Přehled o zakázkách a o průběhu výrobního procesu.

Automatizace technologického postupu: Zavedení systému, který zjednoduší dodržení technologického postupu a parametry tepelného zpracování pro obsluhu.

Maximální využití kapacit zařízení: Automatické generování šarží na základě počtů výrobků v rámci technologického celku.

Do roku 2010 používali v Galvametu ekonomický systém, jinak si vystačili s běžně dostupnými nástroji MS Office. V souvislosti s rozvojem společnosti se rozhodli podpořit řízení firmy komplexním informačním systémem. Ve stejné době přišla nabídka od společností VS Computer systems s.r.o. a HESPRO spol. s r.o., které se zabývají implementací informačního systému QI.

Systém QI je modulární, skládá se z 28 modulů, které pokrývají běžné činnosti ve firmě. Každý zákazník získá jen ty aplikace, které potřebuje. Proto bylo jednoduché vyhovět poněkud neobvyklému požadavku Galvametu ponechat si původní ekonomický systém, na který byly účetní zvyklé.

Důkladná implementace

Implementace systému QI začala v březnu roku 2010 a její zkušební provoz byl spuštěn v říjnu 2010. Důležitým aspektem byla aktivita zaměstnanců společnosti GALVAMET spol. s r. o., kteří věnovali dostatek času nasazení QI. Zkušební a následně ostrý provoz pak plně odpovídal potřebám uživatelů.

Optimální plánování ve výrobě

Tak jako ve většině výrobních společností potřebují i firmy zabývající se tepelným zpracování kovů optimálně vytížit stroje, lidské kapacity a zároveň zakázku zpracovat včas, tak aby se vyplatila. Výroba je závislá na mnoha faktorech přesného postupu vedoucí k dodržení parametrů požadovaných zákazníkem. Vzhledem k silné konkurenci v oboru je třeba pěstovat vztahy a komunikaci se zákazníkem. Galvamet jim s pomocí QI může slíbit rychlé dodací termíny a rozumnou cenu, protože dokáže minimalizovat skladovací prostory.

Informace na jednom místě

PV průběhu výrobního procesu si s sebou zakázka nese celou řadu informací. Převedení informací do elektronické podoby QI, představuje nový rozměr rychlého přístupu k požadovaným datům a komunikace ve společnosti. Informace jsou nyní lehce dohledatelné na jednom místě a přístupné všem oddělením.

Snadnější kontrola odvedené práce

Parametry výrobku jsou nadefinovány již na začátku výrobního procesu. Každá zakázka má speciální tiskovou sestavou s průvodkou šarže, která slouží pro její vykazování. Výrobní průvodky se snadno tvoří a díky využití čárového kódu jsou všechny zakázky zpracovány jednotně. Kontrolní mechanismy systému vedou ke zrychlení práce a dodržování kvality.

Přehled o zakázkách ve výrobních fázích procesu

„Díky plánování výroby v QI máme okamžitý přehled o tom, v jaké fázi výrobního procesu se daná zakázka nachází. Přesné a podrobné informace z výroby pozitivně ovlivňují naši komunikaci s obchodními partnery,“ hodnotí přínosy Ing. Radim Kovaříček, vedoucí sekce služeb ve společnosti GALVAMET spol. s r.o.

Hlavní přínosy implementace QI

  • Přenositelnost informací a přístup k informacím
  • Přehled o stavu zakázky v rámci celého výrobního procesu
  • Zlepšení komunikace se zákazníky
  • Jednoduché ovládání pro obsluhu
  • Snadná zpětná kontrola zakázek


GALVAMET spol. s r. o.


Zaujal Vás informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku. Můžete se také podívat, jak se stát naším partnerem.

Kontaktujte nás Jak se stát partnerem