Reference

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.


„Systém QI nám díky svým komplexním možnostem nabídl uspořádání a transparentnost vnitropodnikových postupů. Profesně zaměřené moduly uživatelsky zpříjemnily práci na jednotlivých odděleních. Výstupy z nich užívá management při své každodenní práci.“

Ing. Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti