Reference

VHOS, a. s.


„QI je svou stabilitou a ojedinělou technologií schopno řešit jakoukoliv naši potřebu v oblasti zpracování dat. Z konzultací s kolegy z jiných vodárenských společností a také díky celkovému trendu cítíme určitý tlak, který nás vede k potřebě neustále zefektivňovat naši práci. To se nám daří s minimálním úsilím právě díky vyspělé technologii systému QI, který integruje všechny potřebné agendy.“

Ing. Zdeněk Šunka, předseda představenstva