Reference

BEKER-MP, s. r. o.


„Informačný systém bol pružne nastavený na podmienky našej firmy, čo nám umožnilo v krátkom čase zdvojnásobiť vyrábaný sortiment a súčasne zvýšiť rentabilitu výroby.“

Ing. Miroslav Rusiňák, jednatel společnosti