Život na oddělení vývoje

Application Developer

Co obnáší pozice Application Developer?

Oto u nás pracuje na pozici Application Developer. Tito vývojáři si dělí jednotlivé moduly QI. Zodpovídají za funkčnost přiděleného úseku a řeší jak jeho analýzu, tak i realizaci změn. Aplikační vývojář pracuje s QI Builderem, který je již ve své podstatě unikátní. Jedná se o náš vlastní vývojový nástroj a dá se naučit za pár týdnů až měsíců. Zaměstnanců se znalostí QI Builderu si velmi ceníme. Jde o zodpovědnou práci, protože funkce, které naši vývojáři v tomto nástroji naprogramují, denně používají tisíce zaměstnanců ve stovkách společností..

Ze života Application Developera Oty

Budík zvoní o půl sedmé, já ho ale ignoruji. Dnes je pondělí, a tak se rozhodnu prodloužit si víkend ještě o pár minut. Vím, že když přijdu do práce kolem osmé, bude to v pohodě. Jsou dny, kdy tam musím být na čas, to je ale v podstatě výjimka. Pracovní doba je flexibilní, a pokud je tu a tam potřeba přijít později nebo odejít dříve, dá se na tom domluvit.

Začátek pracovního dne je v podstatě rutinní. Vynikající káva z firemního presovače je vždycky dobrá vzpruha. Mé úkoly jsou dvojího druhu. Denně nám přicházejí náměty nebo dotazy k funkčnostem – mým úkolem je nové připomínky posoudit a navrhnout, co s nimi. Další druh úkolů se týká právě probíhajících úprav, které jsou do nejbližší verze přislíbeny partnerům, potažmo zákazníkům. Ty mohou mít podle náročnosti délku od několika minut po několik týdnů a občas i měsíců. V první fázi posuzuji vhodnost požadavku a udělám si základní názor na způsob řešení. Tento názor pak předložím na oponenturu, kde se potvrdí, nebo zkoriguje. Pokud je potvrzen, pak se vytvoří takzvaná změna, která se bude požadavkem zabývat. Ve druhé fázi řeším již onu konkrétní změnu. Nejdříve provedu podrobnou analýzu a připravím plán řešení, který obsahuje návrh datového uložení, uživatelského rozhraní a vlastní logiky celé aplikace. Po schválení návrhu oponenturou pak funkčnost realizuju v QI. Záběr je široký. 

Když nepočítám pravidelné porady a domluvené konzultace, není denní rozvrh práce přesně dán. Dnes tomu není jinak a přestávku na oběd si proto každý organizuje po svém. Odpoledne vypínám počítač a odcházím domů.

Jak u nás začíná Application Developer?

V úvodu absolvuje týdenní školení na vývojový nástroj QI Builder. Poté si projde „kolečkem“ – to znamená přibližně měsíční stáž u každého senior vývojáře zodpovědného za jednotlivé moduly a funkčnosti. Nejdříve od něj dostává jednoduchá zadání, každou stáž pak zakončí větším úkolem, kdy samostatně tvoří analýzu, návrh řešení a následně i jeho realizaci. Cílem „kolečka“ je základní seznámení s celým QI. Po dokončení zaškolování je Application Developer přidělen na stálo k některému senior vývojáři. 


Anchor - Technology Developer

Technology Developer

Co obnáší pozice Technology Developer?

Petr stejně jako ostatní technologičtí vývojáři zodpovídá za jednotlivé části frameworku. U daných úseků řeší analýzu i realizaci veškerých změn. Vzhledem k nepřímému obchodnímu modelu nekomunikuje přímo se zákazníky, ale pouze s partnery, kteří přenáší požadavky svých klientů centrálním helpdeskem. Zpracování požadavků probíhá dvoufázově. Nejdříve Technology Developer posoudí vhodnost a obecnost požadavku a udělá si základní názor na způsob řešení. Tento názor pak předloží na oponenturu. Když je názor schválen, vytvoří se takzvaná změna, která bude požadavek řešit. Ve druhé fázi se tak vývojář věnuje konkrétnímu požadavku, což zahrnuje podrobnou analýzu a přípravu plánu řešení, který obsahuje návrh datového uložení, uživatelského rozhraní i vlastní logiky aplikace. Po schválení oponenturou pak funkčnost realizuje v QI. Technology Developer pracuje především ve vývojovém prostředí Visual Studio.

Ze života Technology Developera Petra

Do práce chodím kolem sedmé hodiny. Zapnu počítač a jdu si udělat kávu. K dispozici máme firemní kávovar, který opravdu umí. Pak si projdu náplň plánovaných porad, nové úkoly a vytvořím orientační plán. Porady začínají většinou v 9 hodin. Poté se věnuji buď dlouhodobějším úkolům – v současné chvíli vývoj webového klienta, nebo tomu, co je operativně potřeba – analýzy, oponentury, řešení požadavků atd. Po obědě se pravidelně hraje fotbálek, kde odpadají veškeré pracovní starosti. Nejdůležitější je vymyslet nějakou novou fintu s míčkem, kterou soupeř ještě nezná. Odpoledne už většinou dělám na svých úkolech, případně konzultuji jejich řešení s ostatními. Kolem třetí začínají odcházet první kolegové, já si dřívější odchody nechávám na pátek. Středy pravidelně zakončuji na kurzu angličtiny, kterou mi hradí QI GROUP.

Jak u nás začíná Technology Developer?

Nejdříve absolvuje týdenní školení na vývojový nástroj QI Builder. Vzdělávání je poté řízené potřebami firmy s přihlédnutím k individuálním preferencím jednotlivých vývojářů. Většinou se skládá z tvorby okrajovějších částí frameworku pod dohledem senior vývojáře a stáže u aplikačního vývoje (aby Technology Developer poznal, jak se pracuje s výsledkem jeho práce). Postupně dostává zodpovědnost za celé části frameworku.