Informace o ochraně a zpracování osobních údajů uživatelů aplikace QI Connect

QI GROUP zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

V rámci užití služby QI Connect zpracovává QI GROUP následující osobní údaje uživatelů služby QI Connect, zejména:

Jméno a příjmení
e-mailová adresa
 (dále jen „Osobní údaje“)

Osobní údaje budou zpracovány za účelem umožnění využití služby QI Connect.

Osobní údaje budou zpracovány za výše uvedeným účelem po dobu trvání přihlášení z informačního systému QI k Microsoft účtu.

Uživatel má právo kdykoli požadovat po QI GROUP informaci, jaké Osobní údaje uživatele zpracovává.

QI GROUP prohlašuje, že veškeré Osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, vyjma veřejnoprávních orgánů, vůči nimž má QI GROUP zákonnou povinnost sdělovat takové Osobní údaje.

Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním Osobních údajů bylo porušeno GDPR.