Aplikace QI synchronization

Používání aplikace QI synchronization a přenos informací získaných z rozhraní Google API se řídí zásadami Google API Services User Data Policy včetně požadavků na omezené použití.

The use of QI synchronization and the transfer of information obtained from the Google API is governed by the Google API Services User Data Policy, including the limited use requirements.