Široký sortiment, ale zároveň precíznosť a vysoká kvalita. Kvôli tejto náročnosti je automatizácia a proces optimalizácie v strojárstve nutnosťou. QI Vám dokonca pomôže usporiadať a zefektívniť fungovanie celej spoločnosti. Posilní kusovú, zákazkovú, malosériovú, veľkosériovú aj hromadnú výrobu. Venujete sa spracovaniu kovov? Aj pre Vás máme pripravené špeciálne riešenia.


Odporúčané moduly

Riadenie výroby

S QI môžete využiť na vykazovanie stavu výroby on-line terminál s čítačkami čiarových kódov. Výsledkom je znížená chybovosť pri zbere údajov, ktoré sú pri plánovaní výroby rozhodujúce.

Financie


Hľadáte spôsob ako zlepšiť riadenie a optimalizáciu finančných tokov? Manažérsky dashboard Vám poskytne správy o predaji, aktuálny náhľad na rozpočet, alebo podrobný prehľad o kalkulácii produktov a výkazy ziskov a strát.

Plánovanie výroby a APS

S včasnými a spoľahlivými dodávkami a znižovaním nákladov pomôže plne integrovaný nástroj APS. Okrem iného naplánuje výrobu, kapacity a zefektívni všetky súvisiace procesy.

Kvalita

Ľahko prístupné sady prehľadových formulárov a tlačových výstupov Vám zjednodušia dokumentačnú a kontrolnú činnosť nielen v rámci normy ISO 9001.


Referencie

Tokoz a.s.

„Ročné úspory, ktoré prináša QI sú v našom prípade asi 260 000 Eur.“

Ing. Miloš Mrva, finančný riaditeľ spoločnosti

KOVOKON Popovice s.r.o.

„Informačný systém QI nám pomohol vyrásť z malých garáží do moderných hál a plánovať ďalší dynamický rozvoj našej firmy.“

GALVAMET spol. s r.o.

„Informačný systém QI úplne zmenil prístup k práci a spôsob komunikácie v spoločnosti. Riešenie sa prispôsobilo individuálnym potrebám podniku, uľahčilo komunikáciu, zjednodušilo kontrolu správnosti technologického postupu, umožnilo prístup k aktuálnym informáciám.“

VEZEKO s.r.o.

„Už pri prechádzaní implementačnej štúdie sa nám páčilo, aké možnosti QI ponúka. Pri samotnej implementácii bolo najdôležitejšie zachovať flexibilnú výrobu, zabezpečiť bezchybný prevod existujúcich dát z pôvodného systému a posunúť niektoré agendy o úroveň vyššie. To všetko QI splnilo.“


Kto sa o vás postará

Melzer, spol. s r.o.

Brno, Prostějov, Praha

www.melzer.cz