Reference

ŽP BYTOS, s. r. o.


Implementace:
09/2007 – 12/2007

Počet zaměstnanců:
12

Počet uživatelů:
5

„Našim cieľom je spokojný klient. Aby tomu tak bolo, musia byť vzťahy medzi správcom a klientom transparentné. Vďaka QI sa nám darí tieto očakávania plniť.“

Ing. Věra Buláková, ředitelka společnosti

Společnost se věnuje správě bytového fondu. Zabezpečuje jeho údržbu a poskytuje ubytování. Ve své správě má bytové jednotky v několika obcích.

Co od nás potřebovali?

Požadavky na softwarové řešení správy prostor se týkaly zejména snadného vedení základní evidence a jednoduché propojení smluv s uživateli prostor. Komplexní přehledy evidencí pak umožnily řešit požadavky klienta z jednoho místa.

Důležitou otázkou byla variabilita tiskových sestav, grafické porovnání sledovaných položek a rychlost zpracování agendy. Jedním z požadavků bylo samozřejmě také jednoduché zpracování ročního zúčtování vzhledem k přechodu původní měny na euro.

Podívejte se na celé řešení Správa nemotivostí.


Hlavní přínosy implementace QI

  • Zjednodušené zadávání vstupních údajů
  • Výrazná časová úspora
  • Individuální nastavení
  • Rychlá orientace v důležitých údajích
  • Komplexní výstupy pro manažerské rozhodování

Použité moduly