Reference

SERW, spol. s r. o.


Implementace:
09/2007 – 04/2008

Počet zaměstnanců:
141

Počet uživatelů:
38

„Díky systému QI vím, co máme na skladě a kam směřují náklady ve firmě. Dokážeme je přiřadit k zakázce nebo k projektu. Cesta nákladů je tak snadno identifikovatelná.“

Ing. Markéta Malinová, vedoucí controllingu

Společnost SERW je významným výrobcem rozvodných zařízení a spínací techniky pro energetiku. Kromě výroby odpojovačů a vypínačů firma zajišťuje jejich montáž, seřízení, revize, dopravu a technickou pomoc při rekonstrukci a stavbě elektrických spínacích stanic. Hlavními odběrateli výrobků jsou tuzemské energetické společnosti, ale i zahraniční zákazníci.

Jak používají QI?

Nasazení informačního systému QI velmi pomohlo nejen zpřehlednit toky informací ve firmě a náklady na její provoz, ale také významně přispělo k lepší komunikaci mezi zaměstnanci a ke změně firemní kultury.

Dříve měl každý zaměstnanec na starosti úzkou oblast a staral se jen o ni. Nebylo možné zjistit, že jeho výstupy nekorespondují s ostatními odděleními. Díky tomu, že je v systému QI všechno popsané a navzájem propojené, je dnes jednodušší určit, kdo má za co zodpovědnost. Pokud výsledky v jedné části firmy neladí s ostatními, zaměstnanci mohou společně odhalit, kde se stala chyba. Informační systém tak provázal zájmy všech zaměstnanců a naučil je mezi sebou komunikovat a předávat si informace. Všichni jsou dnes orientovaní na jeden výsledek. Zaměstnanci jsou dnes otevřenější a přichází s vlastními návrhy na zlepšení.


Hlavní přínosy implementace QI

  • Sjednocení dílčích agend
  • Jednoznačná přiřaditelnost nákladů
  • Sestavení výhledů hospodaření
  • Zavedení práce v úkolu a snížení počtu zaměstnanců
  • Zlepšení komunikace ve společnosti

Použité moduly