Personalistika a dochádzka


Veľkou konkurenčnou výhodou je tím zodpovedných a vzdelaných ľudí. S organizáciou ich potrieb aj pracovných povinností Vám pomôže QI. Pripraví výberové riadenie, umožní sledovať vývoj kariéry zamestnancov, zaznamená ich dochádzku a podchytí zmluvné vzťahy vo firme.

  • Získate aktuálne informácie o príchodoch, odchodoch a neprítomnosti Vašich zamestnancov. QI napojené na terminál dochádzku vyhodnotí, vypočíta nadčasy alebo nárok na stravu a vygeneruje prestávky. Hodí sa pre jednozmennú aj viaczmennú prevádzku.
  • Údaje o dochádzke sa automaticky prenášajú do modulu Mzdy. Účtovníčka vďaka tomu ušetrí veľa času pri spracovaní výplat.
  • Majte dokonalý prehľad o zamestnancoch aj uchádzačoch o prácu. V QI môžete uchovávať ich základné identifikačné údaje, kódy spojení, profesijnú použiteľnosť a ďalšie ľubovoľné položky.
  • Motivujte zamestnancov ku zvýšeniu kvalifikácie – v QI je možné nastaviť plán ich kariérnej dráhy. To všetko vrátane odhadu finančných nákladov na jednotlivé vzdelávacie akcie.
  • Dôraz na bezpečnosť práce je nevyhnutný, preto QI eviduje ochranné pracovné pomôcky s nadväznosťou na jednotlivé pozície aj konkrétne osoby.

Náhľady modulu